30 ธันวาคม 2564

“เป็ดปักกิ่งราคาพิเศษ” ที่ห้องอาหารจีนหยก

ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนูราคาพิเศษฉลองปีใหม่ตลอดเดือนมกราคม 2565
ด้วย “เป็ดปักกิ่ง” เพียง 999 บาทถ้วน (จากปกติ 1,742 บาท) เสิร์ฟพร้อมแผ่นแป้งที่นุ่มกำลังดีสำหรับห่อ
(สูตรดิเอมเมอรัลด์) แตงกวา หอม และซอสราด ทานกับส่วนหนังเป็ดที่กรอบ หอมกรุ่นจากเตาย่าง ส่วนเนื้อเป็ดสามารถสั่งทำเมนูได้ 1 อย่าง

.

นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนทุกท่านมาชิมความอร่อยของเมนูติ่มซำ ทั้งแบบนึ่งและทอดกว่า 35 รายการ
ที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ในรูปแบบบุฟเฟต์ทานได้ไม่อั้น รวมจานหลัก ของหวาน พร้อมชาจีน หรือ เก๊กฮวย บริการเฉพาะมื้อกลางวันเวลา 11.30 – 14.30 น. เพียงท่านละ 690 บาทถ้วนเท่านั้น
(จากปกติ 801 บาท)

.

สำรองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่โทร.0-2276-4567 ต่อ 8429 หรือ ไลน์ @theemeraldhotel
หรือ www.facebook.com/yoktheemerald

ผู้ว่านนท์ จับมือประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี เปิดจวนปลูก “ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร”

ขยายเมล็ดพันธุ์ส่งต่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

 วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รับมอบเมล็ดพันธุ์ "ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร" ซึ่ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด เพื่อนำไปขยายผลเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรอง   โดยในส่วนของจังหวัดนนทบุรีมีนางรักใจ กาญจนะวีระ  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบเป็นผู้ประสานงาน

พญ.สุวรรณาฯ เผยว่า ในวันนี้ได้ขยายผลปลูก "ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร” ในพื้นที่แปลงผักในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา
จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมสำรอง เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัย และราษฎรทั่วไป ได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ดี อาทิ คะน้า พริกขี้หนู ฟักแฟง โหระพา กะเพรา มะเขือยาว ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร แตงกวา และถั่วฝักยาว 

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติเผยแพร่ เพิ่มความเข้าใจให้ชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูและดำรงชีพด้วยตนเองตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเกิดประโยชน์แก่คนไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืน 


 

ผู้ว่านนท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนอกจากการปลูก"ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร"ในวันนี้แล้ว  จังหวัดนนทบุรี ได้น้อมสนองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากพระราชดำริอันมีพื้นฐานจากพระเมตตากรุณาธิคุณ อันได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ” ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองสู่ความยั่งยืนของคนนนทบุรีอีกทางหนึ่งด้วย”
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าว

#Chang_for_good

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

ให้กับ พล.ร.11 และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีต ผบ.ทบ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ให้กับทหาร 2 หน่วยงาน ได้แก่ พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 และ พ.อ ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยละ 5 รายการ ดังนี้ ชุด PPE 100 ชุด, ชุดพยาบาล 10,000 ชุด, หน้ากากอนามัย 10,500 ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 250 มล. 1,000 ขวด และ ข้าวสาร 100 ถุง รวมมูลค่า 2,740,000  บาท
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในประเทศ อุปกรณ์ทางการแพทย์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางสมาคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด และในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากหลายแห่ง ได้แก่ สถานทูตจีน และ คุณอมรา-คุณณัฐินี ฐานะจาโร โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานให้ความช่วยเหลือจาก คุณหลินเว่ย (Linwei) ประธานบริหารสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน และอนุเคราะห์สถานที่ในการมอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ Teng Da Tour Group Co., Ltd ในครั้งนี้


พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 เป็นตัวแทนกล่าวถึงสมาคมฯ ว่า “ในส่วนของ พล.ร. 11 และศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งสิ่งของที่ได้รับเหล่านี้ จะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน รวมถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งทั้งสองหน่วยรับผิดชอบ เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง คงต้องพิจารณาในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มเบาบางลงในเรื่องของปัญหาความไม่สงบ พวกเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของโควิด-19 ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางสมาคมด้วยนะครับ”

สภากาชาดไทยบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมาเพื่อตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน  40 เครื่อง แก่สภากาชาดเมียนมา โดยมี ดร. ดอว์ อมายา หม่อว เหนี่ยง  รองประธานสภากาชาดเมียนมา และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว โดยสภากาชาดเมียนมาจะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

สภากาชาดเมียนมามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและการตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19  รวมถึงการปฐมพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศ

28 ธันวาคม 2564

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง

อยุธยา จัดแถลงข่าว “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง” มุ่งหวังให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนให้เป็นที่รู้จัก

เย็นวันนี้ (28 ธันวาคม 64) เวลา 17:30 น. ที่บริเวณวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการแถลงข่าว “กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง”  พร้อมด้วย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นางวรรณทิพย์ กิจดี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางอรปรียา เชื่อมทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชน และยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติจาก 6 จังหวัด และผู้สื่อข่าว ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้เย็นวันนี้ (28 ธันวาคม 64) เวลา 17:30 น. ที่บริเวณวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการแถลงข่าว “กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง”  พร้อมด้วย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นางวรรณทิพย์ กิจดี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางอรปรียา เชื่อมทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชน และยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติจาก 6 จังหวัด และผู้สื่อข่าว ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้


ด้านนางจุรีพร ขันตี กล่าวว่า กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในกลุ่ม 6 จังหวัด รวม 18 แห่ง กิจกรรม
Kick off มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ในวันที่ 1-2 มกราคม 2565 ณ ลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม Road show มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดิน วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง ใน 2 ภูมิภาค ภาคเหนือที่เซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต และภาคใต้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งหวังประชาสัมพันธ์ให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของ
กลุ่ม 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

"คนรักเนื้อห้ามพลาด! โอกาสสุดท้ายที่จะได้ลิ้มรสชาติเนื้อออสซี่

พร้อมบริการห้องพักสุดหรูระดับ 5 ดาวใจกลางกรุงเทพฯ กับแพ็กเกจ “Steakation”
ที่ ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท"

กรุงเทพฯ – ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท ร่วมกับองค์กรดำเนินงานด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเนื้อแดงและปศุสัตว์ประเทศออสเตรเลีย (Meat & Livestock Australia) ชวนคุณมาเติมเต็มช่วงเวลาอันน่าประทับใจในเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการผ่อนคลายในห้องพักหรู และลิ้มรสอาหารเมนูสุดพิเศษจากเนื้อออสเตรเลีย กับแพ็กเกจ “Steakation” นำเสนอการบริการห้องพักระดับ 5 ดาว ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยสะดวกใจกลางมหานครกรุงเทพฯ พร้อมบริการมื้ออาหารชั้นเลิศด้วยเนื้อวัวคุณภาพจากออสเตรเลียและรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเชฟชื่อดังจาก Market Café by Khao ในเครือ “ข้าว” แบรนด์ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ นำเสนอในราคาเพียง 5,199 บาทต่อคืน อย่าพลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์แห่งรสชาติตำรับออสซี่และการพักผ่อนสุดหรูอันยากจะลืมเลือนกับราคาที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 (หมายเหตุ:แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 24, 25 และ  31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565)

แพ็คเกจ “Steakation” ประกอบด้วยบริการห้องพักแบบ Club Room 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมห้องอาบน้ำ Walk-in และอ่างแช่ตัวแยกเป็นสัดส่วน รวมถึงส่วนนั่งทำงานภายใต้บรรยากาศที่สวยงามทันสมัยสไตล์ไทยโมเดิร์น ที่เปิดรับทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มตา รวมถึงบริการอาหารชั้นเลิศ 2 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้าสไตล์ All-You-Can-Eat Breakfast ที่ Market Café และบริการอาหารค่ำเมนูพิเศษที่ใช้วัตถุดิบเนื้อวัวออสเตรเลีย ที่ Market Café by Khao ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอทั้งในด้านเนื้อสัมผัส ความชุ่มฉ่ำ และรสเนื้อที่เข้มข้นในทุกคำที่ลิ้มลอง นำมาผ่านกรรมวิธีการปรุงที่พิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ “ข้าว” เพื่อผสานรสชาติและกลิ่นอายของอาหารไทยต้นตำรับเข้ากับวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมอย่างลงตัว นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการเครื่องดื่มชากาแฟที่ Club Lounge ได้ฟรีตลอดวัน รวมถึงบริการ Happy Hours ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.30 – 19.30 น. 

คนรักเนื้อตัวจริงอย่าพลาดโอกาสสัมผัสกลิ่นอายเนื้อวัวออสเตรเลียขนานแท้ และประสบการณ์การพักผ่อนชั้นเลิศ ติดต่อ โทร. +662 098 1234 หรืออีเมล bkkhr-rsvn@hyatt.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ True Aussie Beef ได้ที่ https://www.trueaussie.co.th/

27 ธันวาคม 2564

อัญมณีเสริมบารมีรับปีเสือทอง

สิริมงคลที่สามารถเปลี่ยนจาก ‘ปีเสือโหย’ ให้กลายเป็น ‘ปีเสือทอง’ 

เลือกอัญมณีเสริมดวงรับปีเสือทอง เชอร์ลี่ย์-หทัยชนก สุวรรณทรรภ เจ้าของแบรนด์ Shirley Gems ดีไซเนอร์ชื่อดังที่สืบเสาะและศึกษาข้อมูลเฉพาะตัวของอัญมณีมาเกือบ 20 ปี ซึ่งคุณค่า ของอัญมณีแต่ละชนิดที่เธอเลือกมาร้อยเรียงขึ้นเรือนเป็นเครื่องประดับนั้น คุณแทบไม่เชื่อเลยว่า นอกจากจะมีประกายงดงามแล้ว ยังมีพลังในการเสริมสิริมงคล เมตตามหานิยม ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

“การเลือกใช้เครื่องประดับของเชอร์ลี่ย์จะเปลี่ยนไปตามช่วงวัย เริ่มต้นทำงานก็ให้ความสำคัญกับความรัก จะใส่อัญมณีพวกโรส ควอตช์ (Rose Quartz) ทับทิมจะเสริมในเรื่องเสน่ห์และความรัก ทำงานได้สักพักก็เน้นที่หน้าที่การงาน การค้าขาย และความร่ำรวยมากกว่า ก็จะใช้อัญมณีประเภทไหมทอง (Golden Rutilated Quartz) ถึงตอนนี้แต่งงานแล้ว ชีวิตเริ่มลงตัวก็จะใส่อัญมณีประเภท Moonstone พวกมุก หยก พลอยประจำวันเกิด อย่างช่วงโควิด-19 เชอร์ลี่ย์นำหัวนะโมที่ได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาดีไซน์กับหยกและหินนิล รวมถึงเหล็กไหลใส่ติดตัว เพื่อปกป้องคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บ สอดคล้องกับความเชื่อของคนโบราณที่จะฝังหัวนะโมไว้ใต้ดินเพื่อป้องกันโรคระบาด

เช่นกันกับปีนี้ที่แม้เราจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ แต่ถึงอย่างไรก็ยังอยู่ในบรรยากาศของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ ดังนั้น เครื่องประดับอัญมณีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเอง เพื่อน และคนรัก ซึ่งจะเป็นกลุ่มของ....

‘หยกเขียว’ มีพลังเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลว่า ‘กินบ่เซี่ยง’ มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด อนาคตมีแต่คำว่าดีขึ้นๆๆ ร่ำรวยขึ้น เฮงยิ่งๆ ขึ้นไป และรับเคราะห์แทนเจ้าของ ยิ่งหากตรงกับปีชงด้วยแล้ว ควรเลือก ‘หินไทเกอร์อาย’ (Tiger eye) 3 สี ที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครองภยันอันตราย โดยเฉพาะในช่วงที่เรายังต้องใส่แมสก์กันอยู่ สิ่งที่มาคู่กันคือ ‘สายคล้องแมสก์’ นอกจากจะมีประโยชน์ในการใช้สอย ความสวยงามแล้ว ยังสามารถเสริมสิริมงคลได้ด้วย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นของขวัญแก่ทุกเพศทุกวัย อย่างเชอร์ลี่ย์เกิดวันอาทิตย์ ก็จะเลือกใช้อัญมณีที่ชื่อซิทรีน (Citrine) เป็นพลอยสีเหลือง ซึ่งเป็นหินแห่งความสำเร็จ หรือหินเรียกเงินเรียกทอง นำความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรือง เสริมความสุข มีสติปัญญารวมถึงทางด้านสุขภาพจะช่วยลดความเครียด ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง  เป็นต้น

อย่างน้อยพลังที่ทั้ง ‘ผู้รับ’ และ ‘ผู้ให้’ จะสัมผัสได้ทันทีเลยคือความสุข ความสวยงาม และกำลังใจที่ดี
รวมถึงโดยเฉพาะในช่วงที่เรายังต้องใส่แมสก์กันอยู่ สิ่งที่มาคู่กันคือ ‘สายคล้องแมสก์’ นอกจากจะมีประโยชน์ในการใช้สอย ความสวยงามแล้ว ยังสามารถเสริมสิริมงคลได้ด้วย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นของขวัญแก่ทุกเพศทุกวัย อย่างเชอร์ลี่ย์เกิดวันอาทิตย์ ก็จะเลือกใช้อัญมณีที่ชื่อซิทรีน (Citrine) เป็นพลอยสีเหลือง ซึ่งเป็นหินแห่งความสำเร็จ หรือหินเรียกเงินเรียกทอง นำความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรือง เสริมความสุข มีสติปัญญารวมถึงทางด้านสุขภาพจะช่วยลดความเครียด ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง  เป็นต้น

อย่างน้อยพลังที่ดีทั้ง ‘ผู้รับ’ และ ‘ผู้ให้’ จะสัมผัสได้ทันทีเลยคือความสุข ความสวยงาม และกำลังใจที่ดี

สามารถติดตามชมเครื่องประดับ Shirley Gems ได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางfacebook/Fanpage Shirley Gems และ Line: ShirleyGems

24 ธันวาคม 2564

ลาดพร้าวเตรียมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมวพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น  คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นาย นิพนธ์ บุญญามณี)/
ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดพร้าวประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าในวันพุธที่ 29 ธันวาคมนี้..


ตนได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่รัก สุนัขและแมว ในเขตลาดพร้าวตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่พร้อมทั้งอาสาสมัครปศุสัตว์ กทม. ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.ที่วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ถ. สุคนธสวัสดิ์ ซ. สุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าว กทม.โดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่เคยรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาและสัตว์เลี้ยงที่ต้องการทำหมันเพื่อเป็นการคุมกำเนิด มารับการบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดติดต่อมาที่ ID LINE 092 99 6995 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เคน หนุ่มน้อยคนเก่งวัย16 ปี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอศกรีม “Ken Homemade Gelato”

มุ่งหน้าสู่การพัฒนาชุมชนห้วยกรวดพัฒนา จังหวัดชัยนาท ‘ชูตาลโตนด และเมล่อน’ วัตถุดิบท้องถิ่นเพิ่มมูลค่า ทำไอกรีมออแกนิกหลากรสชาติ สร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชน พร้อมทำตลาด
ค้าส่งและออนไลน์

คณิน สิริมนตาภรณ์ หรือเคน หนุ่มน้อยวัย 16 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ The Webb School, Claremont, California, USA. (เกรด 11) จากเด็กคนหนึ่งที่เป็นเจ้าสัวน้อยประสบความสำเร็จในการก่อตั้งแบรนด์ไอศกรีมของตัวเอง “Ken Homemade Gelato”ตั้งแต่วัยเพียง 11ขวบ ด้วยความชอบที่ไม่หยุดยั้ง เขาต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆ ในวันนี้เขาได้เติบโตขึ้น จึงได้นำความรู้ และประสบการณ์นี้กลับมาพัฒนาชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ


เคน สานต่อโครงการของรัฐบาล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐส่งมหาวิทยาลัยไปพัฒนาตำบลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน เพื่มรายได้และทำให้เกิดการจ้างงาน หนึ่งในตำบลที่เข้าร่วมโครงการคือ ตำบล ห้วยกรดพัฒนา จังหวัดชัยนาท ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรหลักที่ทำรายได้คือตาลโตนด  ตาลโตนดที่ปลูกในจังหวัดชัยนาทสามารถนำมาทำเป็นน้ำตาลออแกนิกที่ให้ความหวานหอมมาก แต่ชาวบ้านนำน้ำตาลโตนดมาทำเป็นน้ำตาลปี๊บเท่านั้น ซึ่งขายได้ในราคาถูก เคนมีความสนใจในวัตถุดิบนี้มาก จึงริเริ่มความคิดที่จะนำน้ำตาลโตนดมาพัฒนาเป็นไอศกรีมต่อ ผศ.ดร สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (TSI Tambon System Integrator) หรือหัวหน้าโครงการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ซึ่งผศ.ดร.สันติ ได้แต่งตั้งให้เคนเป็นผู้ช่วยโครงการและที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เคนได้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่การคัดเลือกนิสิต นักศึกษาและชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำแบบเรียนนำความรู้เรื่องไอศกรีมไปสอนชาวบ้าน ลงพื้นที่ไปสอนชาวบ้านโดยให้ความรู้และสาธิตการปฎิบัติตลอดจนมอบสูตรเฉพาะที่เคนคิดค้นขึ้นเองในการนำตาลโตนดมาทำเป็นไอศกรีมออแกนิกรสชาติต่างๆที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กะทิตาลโตนด กาแฟตาลโตนดเป็นต้น และเมื่อได้ลงพื้นที่ อีกปัญหาหนึ่งที่พบที่จังหวัดชัยนาทคือการสูญเสียอาหาร (Food Loss)ซึ่งเป็นการสูญเสียในขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิต เก็บเกี่ยว และขนส่ง ชุมชนบ้านหัวเด่นในจังหวัดชัยนาท เป็นตำบลที่ปลูกเมล่อนได้เป็นจำนวนมาก เป็นเมล่อนที่มีรสหวาน ฉ่ำ สามารถส่งไปขายได้ราคาสูง แต่ไม่ถูกเก็บไปจำหน่ายเนื่องจากขนาด
รูปลักษณ์ไม่สวยงาม ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตผลเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก เคนได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการแปรรูปผลผลิตเหล่านี้มาทำเป็นไอศกรีมเมล่อนเขียว และเมล่อนส้ม ซึ่งนอกจากเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพใหม่ๆและนำไปสู่การจ้างงานแล้ว ยังเปลี่ยนผลไม้ที่จะถูกทิ้งและเน่าเสียไปตามกาลเวลาให้เก็บได้นาน เพราะไอศกรีมสามารถเก็บได้นานถึง 1ปี เคนมุ่งให้ความรู้ทางการตลาด การสร้างแบรนด์
บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่ายทั้งทางค้าส่งและออนไลน์ เพื่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพใหม่ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในท้องถิ่นอีกด้วย

วันนี้ชาวบ้านตำบลห้วยกรดพัฒนาได้รับความรู้และสามารถผลิตไอศกรีมเองจากผลผลิตทางการเกษตร
ในท้องถิ่น ลดการสูญเสียทางการเพาะปลูก เกิดอาชีพใหม่ๆ ลดปัญหาความยากจนในชุมชนและสามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่เศรษกิจย่ำแย่ในช่วงสถานการณ์โควิด

พส. จัดการความเสี่ยง “พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 


การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝึกปฏิบัติทบทวน จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้แทนหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ซึ่งยังพบประเด็นความเสี่ยงประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการภาวะพึ่งพิง และมีโอกาสกลายเป็นคนไร้ที่พึ่ง ประเด็นความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลจากการจัดโครงการฯ ทำให้ได้ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) และด้านการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) ทั้งนี้ การดำเนินการระยะต่อไปคือ การสื่อสารแผนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”