21 กุมภาพันธ์ 2567

ETDA เปิดรับสมัครนักศึกษา “EMPOWER SOCIAL ENTERPRISE”

 ETDA เปิดรับสมัครนักศึกษา และชุมชนทั่วไทย ก้าวสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ดันชุมชนสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ผ่านกิจกรรม “EMPOWER SOCIAL ENTERPRISE”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้ากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมพาร์ทเนอร์ เดินหน้าโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ที่อยากพัฒนา Skill ด้านการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมผนวกเครื่องมืออินฟลูเอนเซอร์ระดับชุมชน เพิ่มประสบการณ์ลงชุมชนจริง เพื่อร่วมระดมช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การเพิ่มรายได้ ขยายตลาด ปีนี้ชวนมาร่วมภายใต้แนวคิด “Empower Social Enterprise” ลุยกลุ่มเป้าหมายทั้งนักศึกษา คนรุ่นใหม่ และชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 4 มีนาคม 2567นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของโมเดล Digital Transformation ที่ ETDA ได้พัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะกับระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับการทำธุรกิจโดยผนวกการใช้เครื่องมือทางออนไลน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีกลยุทธ์ สู่การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการยกระดับทักษะของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มองในอีกแง่มุมหนึ่งก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสทางอาชีพหรือการพัฒนากำลังคนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) ที่จะมาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ในปีนี้ได้ผนวกแนวคิดการพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม (Social Enterprise หรือ SE) ควบคู่กันไปด้วยETDA ได้เร่งขยายชุมชนผ่านการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯยามยากสภากาชาดไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ บริษัท ปตทจำกัด (มหาชนเดินหน้ายกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัล (Digital Workforce) ผ่าน “โครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC)” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีที่ผ่านๆ มา ทาง ELDC ได้มีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในฐานะ “โค้ชดิจิทัลชุมชน” หรือ “นักธุรกิจรุ่นใหม่” เพื่อช่วยลงชุมชนที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของไทยไปแล้ว 4,933 ราย มีชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ไปถึง 677 ชุมชน ทำให้การดำเนินงานในปี 2567 นี้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรม “Empower Social Enterprise” ที่เน้นการสร้างพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อลงชุมชน ช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคม โดยทางโครงการ ELDC ที่ดำเนินงานโดย ETDA ได้พัฒนาชุดความรู้ เพิ่มเติมไอเดียใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับชุมชน ผนวกกับประสบการณ์ของวิทยากรเฉพาะด้านลงพื้นที่อบรมผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯที่ผ่านการคัดเลือก โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของไทยในปัจจุบัน สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320 คน พร้อมชุมชนเข้าร่วมใน 4 ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 80 ชุมชน พร้อมกันนี้ ทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่และชุมชน ยังมีโอกาสนำเสนอรูปแบบธุรกิจร่วมกัน  นการแข่งขัน Business Pitching ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท


การรับสมัครครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มนักศึกษาตลอดจนคนรุ่นใหม่ และ 
2. ชุมชนตลอดจนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567โดยสำหรับนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้โอกาสในการอบรมพร้อม Workshop เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการลงพื้นที่ โดยชุมชนหนึ่งในนั้น คือ ชุมชนที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำตลอดโครงการฯ

คุณสมบัติของนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าสนใจร่วมโครงการฯ ได้แก่

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการฯ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567 และกรณีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Business Pitching จะมีกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2567

2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

3. จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4. สามารถเดินทางและลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อทำกิจกรรมต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

5. ต้องผ่านการเรียนรู้หลักสูตร “11 เช็คลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์” ผ่าน e-Learning เพื่อรับใบประกาศฯออนไลน์ (e-Certicate) โดยนำ e-Certificate มาแสดงประกอบ สามารถเข้าเรียนฟรีได้ที่่https://bit.ly/48hHeu8

สมัครเลยได้ที่ :  https://forms.gle/rZnBgvYtYxgZ9fPq9

คุณสมบัติของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1. เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่มีแหล่งที่ตั้งในประเทศไทย

2. เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและทักษะด้านการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 

(e-Commerce) ของตนเอง

3. เป็นชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่สนใจในการผลักดันธุรกิจตนเองสู่การเป็น Social Enterprise (SE) หรือธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

4. เป็นชุมชน/วิสาหกิจที่มีสินค้าการผลิตหรือบริการออกจำหน่ายอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

5. เป็นชุมชน/วิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมทางด้านทักษะออนไลน์


สมัครเลยได้ที่ : https://forms.gle/s7kKScDyw7G25yoNA

เมื่อคุณ “พร้อม” และมี “คุณสมบัติที่ใช่” ก็มาสมัครกันได้เลย โดยจะประกาศรายชื่อและชุมชน

ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ผ่านทาง Facebook : ETDA Thailand สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @eldccoach หรือ โทรศัพท์ 082-9899150 และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook : ETDA mm

"สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี MOU บริษัท ยันม่าร์ฯ พัฒนากำลังแรงงานผู้ขับขี่รถขุด"

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี พัฒนากำลังแรงงาน พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายใต้การนำของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเสริมขีดความสามารถให้แก่ประชาชน อีกทั้ง นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ และมีความจำเป็น คือ การพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเดิมด้วย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทักษะที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การขับขี่รถขุด (Driving Excavator) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กับบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานีนางสาวสุขศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กับ บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังแรงงาน พนักงาน ผู้แทนจำหน่าย และลูกค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรถขุดขนาดเล็ก โครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถขุด ความปลอดภัยในการใช้งาน และการบำรุงรักษารถขุดขนาดเล็กด้วยตัวเอง รวมทั้งสามารถขับขี่รถขุดในสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีสมรรถนะ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร.08 4054 5778 Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี หรือติดต่อ นายจิรพงศ์ แป้นนุกูล ช่างชำนาญงาน บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สุราษฎร์ธานี โทร. 06 5724 8532

เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ ฝีมือคนไทย สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” สร้างสรรค์ สนุกครบรส

ได้แง่คิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ สำหรับเยาวชนและครอบครัวยุคใหม่ 

มูลนิธิวิมุตตยาลัย มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิอริยวรารมย์ เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล และ ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมปั้นแอนิเมชันซีรีส์ สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” จากแรงบันดาลใจและหลักธรรมคําสอนของ “พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี” มาเป็นแนวคิดหลักของเรื่อง ผ่านตัวละครสามเณร “สติมา” หวังปลูกฝัง Global Mindset ที่ว่า “We are One โลกทั้งผอง   เป็นพี่น้องกัน” ที่จะทำให้ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและ เป็นสุข รับชมก่อนใครทางช่องทางสตรีมมิ่ง TrueID ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และเตรียมรับชมที่ช่อง True Spark Play (444) ทาง TrueVisions ในวันที่ 4เมษายน และ ทางสถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 และ ช่อง 7HD ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน เป็นต้นไป

พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย กล่าวว่า “มูลนิธิวิมุตตยาลัยเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ที่คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความเชื่อที่ว่า ทุกคนในโลก แม้ต่างชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังเล็งเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น ในบริบทสังคมในปัจจุบันทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และความคิด ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ คือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลก จึงเป็นที่มาของจัดทำแอนิเมชันซีรีส์ที่ชื่อว่า สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นเรื่องราวของสามเณรผู้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ธรรมะ

โดยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติให้แง่คิดใช้กุศโลบายในการแก้ปัญหา ดั่งคำที่ว่า “เมื่อสติมา ปัญญาเกิด” นอกจากนั้นอาตมภาพยังมีความนิยมชมชอบผลงานจากสตูดิโอจิบลิมานาน จนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปดูแอนิเมชันของจิบลิถึงที่สตูดิโอของญี่ปุ่น เกิดความประทับใจในผลงานของเขา สัมผัสได้ถึงชีวิต สายน้ำ ธรรมชาติ รอยยิ้ม ความสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นำมาซึ่งแรงบันดาลใจที่อยากให้ประเทศไทยของเรามีแอนิเมชันที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยและสังคมโลก โดยบูรณาการพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดยมีการ์ตูนเรื่อง สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” เป็นตัวแทนของสังคมเพื่อมอบสิ่งดี ๆ ที่ให้ทั้งความรู้และข้อคิดอันสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศต่อไป”

ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์ เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท  ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัทในเครือ และประธานมูลนิธิอริยวรารมย์ กล่าวว่า “สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ เป็นแอนิเมชันที่ตั้งใจสร้างสรรค์เรื่องราวดี ๆ ให้เกิดขึ้นบนสังคมไทยและสังคมโลก โดยนำคำสอนของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) มาเป็นแนวคิดหลักของเรื่อง ซึ่งภายในแอนิเมชันซีรีส์จะมีเณรน้อยที่ชื่อว่า สติมา เป็นผู้ดำเนินเรื่องที่จะให้ความรู้แก่น้อง ๆ เยาวชน และครอบครัวยุคใหม่ได้รับชมกันแบบเต็มอิ่ม รับรองถึงความสนุกครบรส และภาพการ์ตูนสุดน่ารักที่จะทำให้เหล่าผู้ชมทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับตัวละครทุกตัว ซึ่งได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแอนิเมชันของ เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์  เทนเม้นท์ ที่เคยสร้าง “เชลล์ดอน” ให้กลายเป็นตัวละครที่อยู่ในความทรงจำของเด็ก ๆ ทุกคนและโด่งดังไปมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลกมาแล้ว ซึ่งโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ทำแล้วจบไป แต่เป็นโปรเจกต์ที่ทำต่อเนื่องแบบยั่งยืน เพราะทางบริษัทมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ดีๆ มาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม” 

ด้าน นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา  กล่าวว่า “ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการสร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจงดงามให้ทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก จึงได้สร้างสรรค์งานด้านสังคมผ่านมูลนิธิพุทธรักษา ในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน บ่มเพาะปัญญาควบคู่กับจริยธรรม แอนิเมชัน สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำงานกับพันธมิตรด้านสังคม เพื่อนำเสนอหลักธรรมะ และแนวคิด Global Mindset ที่ว่า “We are One โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” ด้วยหวังว่าแอนิเมชันซีรี่ส์ชุดนี้จะเป็นสื่อกลางเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในสังคมโลก” 

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวว่า “สติมา เณรน้อยอัจฉริยะนั้น เป็นการ์ตูนที่ดีมีประโยชน์มาก ด้วยสีสันลายเส้นที่สวยงาม ทันสมัย ชวนให้ติดตาม นอกเหนือไปจากนั้นยังมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ มีคติธรรมสอดแทรก ทำให้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ชม ในนามสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ที่มีโอกาสได้ทำงานจิตอาสาร่วมกับเยาวชน และเครือข่ายด้านการศึกษามีความปีติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันถ่ายทอด บอกต่อ และเผยแผ่ศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นคนดี เพราะความดีนั้นเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ในด้านอื่นๆต่อไป” 


สำหรับ แอนิเมชันซีรีส์ สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” เป็นเรื่องราวของสามเณร สติมา ผู้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ธรรมะและแบ่งปันวิถีการดําเนินชีวิตในกลุ่มเพื่อนและชาวบ้านในชุมชน โดยแต่ละตอน จะเป็นฉากในวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่อยู่ชายขอบระหว่างความเป็นเมืองและชนบทที่ยังคงยึดโยงกับชุมชนแบบเก่า วัดจึงเป็นที่รวมของคนที่มีความหลากหลายทั้งแนวความคิด วิถีความเป็นอยู่ อาชีพ และความเชื่อ เรื่องราวจะมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ผจญภัย โดยเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นการอุปมาอุปไมย ให้แง่คิดภายใต้หลักธรรม ที่สร้างจากแนวคิดของความเชื่อในการทําความดี และสร้างโลกให้ดีขึ้น จากธรรมะของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ตอน ความยาวตอนละ 11 นาที ได้แก่ตอน "อย่าด่วนตัดสิน", "สำคัญที่ใจ", "สติมา ปัญญาเกิด", "คุณครูชื่อ ปัญหา", "หนักเป็นเบา เมื่อเราไม่แบก", "ข่าวร้อน ร้อน", "รางวัลของการประกวด"," รวยธรรมข้ามคืน", "ที่พึ่งแห่งตน", "ขอนไม้แห่งศรัทธา", " สนทนาภาษาใจ", "นักเรียนแลกเปลี่ยน" และ ตอน "ทางโลก ทางธรรม"  


รับชม สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” ได้แล้ววันนี้ (21 กุมภาพันธ์) ผ่านช่องทางสตรีมมิ่งทาง TrueID และเตรียมรับชมที่ช่อง True Spark Play (444) ทาง TrueVisions ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน และ สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 และ ช่อง 7HD ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุน ได้ด้วยการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ สติมา ทั้งสองเวอร์ชันได้ที่ LINE: https://line.me/S/sticker/24943553 และ https://line.me/S/sticker/25433626

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างแอนิเมชันซีรีส์ สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ ซีซัน 2
ต่อไป   

#TandBSeries #TandBMediaGlobal #TandBKids #HomeofHappy

#สติมา #เณรน้อยอัจฉริยะ #Stima #สติมาปัญญาเกิด

เชิญช้อปบัตรบุฟเฟต์สุดคุ้มในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69

             


โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ขอเชิญชวนทุกท่านพบโปรโมชั่นสุดคุ้ม กับคูปองราคาพิเศษมากมายหลากหลายความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น

• บุฟเฟต์นานาชาติรวมซีฟู้ดมื้อกลางวัน (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ราคาใบละ 599 บาท (ปกติ 900 บาท) 
“ซื้อ 10 แถม 1” “ซื้อ 20 แถม 3” “ซื้อ 60 แถม 7 และห้องพัก Superior 1 คืน” 

• บุฟเฟต์นานาชาติรวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม ทั้งฟัวกราส์ วากิว  หอยนางรม กุ้งแม่น้ำ ฯลฯ

ราคาใบละ 999 บาท (ปกติ 1,700 บาท) “ซื้อ 10 แถม 1” “ซื้อ 20 แถม 2 พร้อมคูปองบุฟเฟต์ติ่มซำ 1 ใบ”
“ซื้อ 60 แถม 6 พร้อมห้องพัก Superior 1 คืน”                                                                                                                                                    

• บุฟเฟต์ติ่มซำ รวมออเดิร์ฟ ผัดผัก ซุป จานหลัก ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ราคาใบละ 850 บาท
(ปกติ 1,300 บาท) “ซื้อ 10 แถม 1” “ซื้อ 20 แถม 2 พร้อมคูปองเป็ดปักกิ่ง 1 ใบ” “ซื้อ 60 แถม 6
พร้อมคูปองหมูหัน 1 ใบ” 

• เป็ดปักกิ่ง 1 ตัว ใบละ 990 บาท (ปกติ 1,754 บาท)                                                                                                            

• ห้องพัก Deluxe 1 คืนรวมอาหารเช้า  ใบละ 2,200 บาท (ปกติ 6,474 บาท)                             ภายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69 บูธ M14
ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. 

                                                                                                                    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2276-4567 หรือไลน์ @theemeraldhotel และ www.facebook.com/theemeraldhotel

โอกาสดี! กรมการท่องเที่ยวชวนชุมชนท่องเที่ยวสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน

เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2567

กรมการท่องเที่ยวเชิญชุมชนท่องเที่ยว สมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2567 โดยชุมชนที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจะได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand Standard) ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้        
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ด้วยมนต์สเน่ห์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชนบท ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรมการท่องเที่ยวจึงดำเนินโครงการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีชุมชนสมัครเข้ารับ การตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70 ราย ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand Standard) และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว

ในโอกาสอันดีนี้ จึงขอเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ตรวจประเมินของกรมการท่องเที่ยว ส่งใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  โทรศัพท์ 0 2141 3212 หรือ 0 2141 3215 Email : sitestandards@gmail.com

เตรียมช้อปแฟรนไชส์รับซัมเมอร์ "มหกรรมชี้ช่องรวย" วันที่ 1-4 มี.ค.67 เซ็นทรัล บางนา

พบทัพธุรกิจกว่า 60 บูธ  เสิร์ฟพร้อมเงินทุน & ทำเล 4,000 แห่งทั่วประเทศ  

เตรียมพร้อมล็อคคิวช้อปงานแฟรนไชส์รับซัมเมอร์เซลส์  กับงานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ ครั้งที่ 15  จัดโดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  และ โลตัส ยกทัพธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนมากมายกว่า 60 บูธ จัดแพ็กเกจโปรโมชั่นฮอตแรงให้เลือกลงทุนหลายระดับตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้าน อาทิ ชาเมน, เมญ่า จ๊อปู, COCOA WA, ฉวนล่าหม้อไฟ หมาล่าสายพาน, ไจแอ้น ลูกชิ้นปลา, เจ้พงษ์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์, Chicky Chic, โอซาก้า ราเมน, E-Egg เค้กไข่ใส้ทะลัก, kiki cheesecake, มันตี้ฟรายส์,  หมูทอดในตำนาน, นายหนมจาก, เฮงปังปั๊ว หวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราช, โกโก้ไอ้ต้น, HAKO Soft Cream, ขนมบ้านอุ๋ม, ยำมะหมิว ยำมะม่วงรสเด็ด, โก๋นักบิน, หมูทอดสามรส, Younger Farm, ซามูไรราเมง, Stupid Fries, บอสเทค,  อ้วนนะ บุฟเฟ่ต์หม่าล่า, โคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ต, COCO WALK, ไส้กรอกแม่ไก่, โอชายะ, VJ Speed Queen, Laudry Station, Wash Enjoy, Sabuy Wash, Clean Chain, ซอสกะเพรา มิสเตอร์บีม, โรงงานน้ำส้มคั้นสดรุ่งเรืองทรัพย์, ไส้กรอกแม่ไก่, แซ่บเศรษฐี, ก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ๊ลั้งขว้างถ้วย By เชฟอ้อย  เป็นต้น

เสิร์ฟครบจบในงานด้วยทำเลศักยภาพกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ  พร้อมด้วยสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ  รวมทั้งเสวนาให้ความรู้อัพเดทเทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์  กิจกรรมสาธิตอาชีพฟรี  และกิจกรรมสร้างสีสันภายในงานต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 วัน 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า รับของที่ระลึกฟรี !! 
(ของมีจำนวนจำกัด) โดยลงทะเบียนได้ที่ >> https://lin.ee/dwfC0Kb

ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ  ต้องการต่อยอดธุรกิจ   พลาดไม่ได้ !! งานมหกรรมชี้ช่องรวย แฟรนไชส์ เซ็นทรัล บางนา วันที่ 1-4 มีนาคม 2567 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล บางนา   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 09-4915-4624, 08-8615-4528


พ.ญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67  ทางรพ.พญาไท 2 นำโดย…พ.ญ.อุรารมย์ พันธุมะผล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  ให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแมามือใหม่  ณ.ห้อง we before me. โดยได้แนะนำและสอนให้ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ความรู้  เรียนรู้วิธีดูแลทารกแรกเกิดและความผิดปกติของลูก ที่ต้องระมัดระวังโดย คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจ เป็นอย่างดี โดยทาง รพ.ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวทุก 2 เดือน20 กุมภาพันธ์ 2567

ทีบีไดรฟ์ แจกทองคำแท่ง มอบรางวัลใหญ่ รับต้นปี

ให้ผู้โชคดีออกรถมือสองจากแคมเปญ Roddonjai Flash Sale 12.12 

นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต มอบรางวัลใหญ่ ทองคำแท่งหนัก 1 บาท ให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ Roddonjai Flash Sale 12.12 ออกรถยนต์มือสองคุณภาพโดนจาก www.roddonjai.com  พร้อมจัดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วทีทีบีไดรฟ์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2566 และเกิดสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า และขอบคุณที่ไว้วางใจซื้อรถจากเว็บไซต์รถโดนใจ พร้อมจัดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วจากทีทีบีไดรฟ์

 

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 12 แท่ง และบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท / สัญญา จากแคมเปญ Roddonjai Flash Sale 12.12 ธนาคารได้ประกาศรายชื่อพร้อมเงื่อนไขการรับรางวัลแล้ว สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดได้ที่  https://www.roddonjai.com/service/news-campaign/detail?id=405&referrer=previous-page


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/roddonjaiTH และ Line @Roddonjai

หมดกันประเทศนี้ กรมคุมประพฤติ ..(2) มาตรฐาน

ปกติ  ประชาชนทั่วไป  กรมฯ นี้  มันจะให้ ผู้ถูกคุมประพฤติ  ไปรายงานตัวในวันแรก พร้อมปฐมนิเทศน์  แจ้งเงื่อนไข  และกำหนดนัดหมายรายงานตัว 3-4 เดือนครั้ง ใครไม่ไป  จะยื่นศาลถอนคุมประพฤติ ให้เข้าคุกเลย..แต่ กรณีนักโทษทักษิณ  ที่ได้รับการพักโทษ ภายใต้เงื่อนไข การคุมประพฤติ ซึ่ง สภาพร่างกายก็ดูปกติ ยังไปรายงานตัวที่ สำนักอัยการได้ แล้วเหตุไฉน กรมคุมประพฤติ จึงมิแจ้งให้มันมารายงานตัว ที่กรม แต่ เสือกมีบริการ ไปรายงานตัวมัน ถึงบ้าน แทน

พฤติกรรมเยี่ยงนี้ ถือว่าใคร? ไปรายงานตัวต่อใคร ?ต่อไป ประชาชน ผู้ถูกคุมประพฤติ มิต้อง ไปรายงานตัว ที่กรมคุมประพฤติ แล้ว แจ้งให้พวกแม่ง มารับรายงานตัวที่บ้านกันนะ

“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” ชวนนักกอล์ฟร่วมชูเอกลักษณ์แฟชั่นผ้าไทย

ก่อนดวลวงสวิง 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยาสุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักกอล์ฟไทย แชมป์ Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifiers พร้อมด้วยนักกอล์ฟระดับโลก ชิซาโตะ อิวาอิ เอริกะ ฮาระ มิ ฮยาง ลี และ ยูทิง ชื่อ ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

(ชลบุรี - 20 กุมภาพันธ์ 2567) 5 นักกอล์ฟหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” นำโดย ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม แชมป์ Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifiers พร้อมด้วยนักกอล์ฟหญิงระดับโลกจากญี่ปุ่น ชิซาโตะ อิวาอิ  และ เอริกะ ฮาระ พร้อมด้วย มิ ฮยาง ลี จากเกาหลีใต้ และ ยูทิง ชื่อ จากจีน สลัดภาพนักกอล์ฟในชุดกีฬาทะมัดทะแมงมาเป็นชุดลำลองผ้าไทยสมัยใหม่ที่มีลวดลายการออกแบบที่ลงตัว ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ก่อนร่วมโชว์วงสวิงรวมกับนักกอล์ฟระดับโลกรวมทั้งหมด 72 คน ในศึก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา       จ.ชลบุรี

ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีทีมชาติไทย วัย 17 ปี จาก จ.ขอนแก่น กล่าวว่า
“ในฐานะคนรุ่นใหม่รู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยร่วมกับนักกอล์ฟระดับโลก ผ้าไทยมีลวดลายที่ละเอียดสวยงามและสามารถเลือกสวมใส่ได้ในหลายโอกาส ก็อยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มาสวมใส่ผ้าไทยกันเยอะๆ และขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฮัทและพี่ๆ นักกอล์ฟไทยที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะคะ”

เอริกะ ฮาระ นักกอล์ฟขวัญใจชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า “รู้สึกสนุกและประทับใจมากที่ได้สวมชุดผ้าไทยที่งดงามแปลกตา การได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024 ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่า เพราะนอกจากจะได้ร่วมแข่งขันกับนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลก และได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้ว ยังมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย” 

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบวีไอพีที่ www.hondalpgathailand.com   

โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และ
อายุมากกว่า 60 ปี สามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hondalpgathailand.com  หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/lpgaThailand  และอินสตาแกรม www.instagram.com/hondalpgathailand

พี่น้อง”ไชยพานิช” คว้าแชมป์คลาสซี เปิดฤดูกาล ”พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์”


ณภัทร-รินรดา ไชยพานิช สองพี่น้องสวิงคนเก่งจากพิษณุโลก หวดคว้าแชมป์คลาสซี ชายและหญิงไปครอง จากการแข่งขัน“พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟทัวร์”นัดปิดฤดูกาลประจำปี 2567-2568  ณ สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ(ลิงค์คอร์ส) จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

การแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2567-2568” จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club) โดยการสนับสนุนจาก พีพีทีวี ช่อง 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย์  น้ำดื่มสิงห์ และGolf Performance Academy,USA โดยมีการเก็บคะแนนเพื่อส่งสมาชิกออกไปแข่งรายการนานาชาติ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  และสนามแรกของปี 2567-2568 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ(ลิงค์คอร์ส)พาร์ 72  จ.สมุทรปราการเมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุมปรากฏว่า ณภัทร และรินรดา ไชยพานิช สองพี่น้องจากพิษณุโลก คว้าแชมป์คลาสซี ชาย และหญิงไปที่ 8 โอเวอร์พาร์ 152 และ 16 โอเวอร์พาร์ 160 ตามลำดับ

คลาสเอ ชาย-หญิง แชมป์เป็นของ มินซอก โช จากเกาหลีใต้ และพชรภัทร งามเกิดศิริ จากกรุงเทพฯ ที่ 157 และ 164 คะแนน

คลาสบี ชาย และหญิง แชมป์เป็นของ เจยี ชอน และ คิม ชีอา สองสวิงคนเก่งจากเกาหลีใต้ ที่ 4 โอเวอร์พาร์ 148 และ 9 โอเวอร์พาร์ 154 ตามลำดับ

สำหรับคลาสดี ชาย แชมป์ตกเป็นของ นคเรศ พงศ์ไพโรจน์ ที่ 14 โอเวอร์พาร์ 158 และคลาสซี หญิง ณัฎฐณิชา จินตโกวิท คว้าแชมป์ไปที่ 9 โอเวอร์พาร์ 153

ส่วนคลาสอี ชาย และหญิง แชมป์เป็นของ เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ จากกรุงเทพฯ และ มิญญาดา บุญญะฤทธิ์ จากพิษณุโลก ที่ 160 คะแนน และ189 คะแนนตามลำดับ

ด้านสวิงจิ๋วคลาสเอฟ แชมป์ชาย และหญิงเป็นของ แอรอน จู และยูดง จาง ที่ 199  และ281และในงาน
แจกรางวัลได้รับเกียรติจากโปรลิขิต ชัยกิจ ผู้อำนวยการแข่งขัน ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย และคุณสรทัต โรจนสุนทร ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการแข่งขัน พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนามที่ 2 ของปี 2567-2568 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่ลิขิต ชัยกิจ (โปรกอล์ฟ )
โทร.08 6361 1368 ไอดีไลน์.0863611368  หรือ www.jgtcgolf.com
สรุปผลการแข่งขัน คลาสเอ ชาย 157 มินซอก โช(เกาหลีใต้) 80-77,163 ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ 82-81,169 ธนัตถ์สิษฐ์ ภูริธีรางกูร 87-82

คลาสเอ หญิง 164 พชรภัทร งามเกิดศิริ 82-82,193 พัชญ์วัณณ์ สุวรรณวงศ์ 98-96

คลาสบี ชาย 148 เจยี ชอน(เกาหลีใต้)73-75,154 กฤษภาส ฮามิลตัน 76-78,155 แท โฮ ริว(เกาหลีใต้) 76-79,156 เจษฎา ช่วงประยูร 80-76,160 คิม ดงยุน(เกาหลีใต้)80-80

คลาสบี หญิง 154 คิม ชีอา(เกาหลีใต้) 77-77,156 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 79-77,160 โชยุน ฮิว(เกาหลีใต้)77-83 

คลาสซี ชาย 152 ณภัทร ไชยพานิช 73-79,154 ยงฮุย อิเดน โช(เกาหลีใต้)80-74 ,167 พชิระวัสส์  ราชแสนเมือง 84-83

คลาสซี หญิง 160 รินรดา ไชยพานิช 80-80,169 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ 86-83,176 อภิญญา ปัญจกบุตร 88-88

คลาสดี ชาย 158  นคเรศ พงศ์ไพโรจน์ 79-79,173 เทมส์ เมืองครุธ 88-85,173 ปรเมศร์ บุณจันทึก 83-90,174 กิตติโภคิน วนะเกียรติกุล 87-87,178 อูชาน จุง(เกาหลีใต้) 87-91

คลาสดี หญิง 153 ณัฎฐณิชา จินตโกวิท 76-77,167 ฐานิตา แซ่เซียว 83-84,168 ธัญชนก คชภักดี 80-88,179 เฌอริลิน พิริยะการสกุล 88-91

คลาสอี ชาย 160 เจตนิพัทธ์ สมบูรณ์วิริยะ 77-83,162 โรบิน ไหล 82-80,167 แทนคุณ จรัลรัตนกุล 83-84,185 ธนภัทร อาสาสรรพกิจ 94-91,216 นาวา โคว้ถาวร 109-107

คลาสอี หญิง 189 มิญญาดา บุญญะฤทธิ์ 96-93

คลาสเอฟ ชาย 199 แอรอน จู 93-106 

คลาสเอฟ หญิง 281 ยูดง จาง 154-157

 

บรรยายภาพ
001-002 โปรลิขิต ชัยกิจ ผู้อำนวยการแข่งขันชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย(JGTC)และคุณสรทัต โรจนสุนทร ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัดร่วมแสดงความยินดี และแจกรางวัลให้แก่ นักกอล์ฟเยาวชนคนเก่งจากการแข่งขัน พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนามที่ 1 ประจำปี 2567-2568 ณ สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ (ลิงค์คอร์ส)จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

003 สรทัต โรจนสุนทร ผู้ช่วยประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด แจกรางวัลให้แก่แชมป์คลาสเอฟ ชายและหญิง จากการแข่งขัน พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนามที่ 1 ประจำปี 2567-2568 ณ สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ (ลิงค์คอร์ส)จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

004 ณภัทร ไชยพานิช แชมป์คลาสซี ชาย

005 รินรดา ไชยพานิช แชมป์คลาสซี หญิง

006 มิญญาดา บัญญะฤทธิ์ แชมป์คลาสอี หญิง

007 แอรอน จู แชมป์คลาสเอฟ ชาย

008 ยูดง จาง แชมป์คลาสเอฟ หญิง

009 สุขภัทร์ พลางกูร 

010 ณฐมณฑ์ โพธิ์หลวง

011 ทิฟฟานี่ กอง อาชอง

012 ณัฎฐ์ อินทร