30 ธันวาคม 2564

สภากาชาดไทยบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแก่สภากาชาดเมียนมาเพื่อตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน  40 เครื่อง แก่สภากาชาดเมียนมา โดยมี ดร. ดอว์ อมายา หม่อว เหนี่ยง  รองประธานสภากาชาดเมียนมา และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าว โดยสภากาชาดเมียนมาจะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

สภากาชาดเมียนมามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและการตอบโต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19  รวมถึงการปฐมพยาบาลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศ