29 มิถุนายน 2562

TK.Wedding Showcase

โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จัดงาน "TK.Wedding Showcase" 
โชว์ศักยภาพความพร้อมทุกงานแต่งงาน  

TK.Wedding Showcase เปิดตัวครั้งแรกผลตอบรับเกินคาด  
คุณธีระพัฒน์ พันธ์ุเสงี่ยม  รองประธานกรรมการโรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กล่าวถึง การจัดงาน   "
TK.Wedding Showcase"  การจัดงาน Wedding ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโรงแรม  ซึ่งเราไม่เคยจัดมาก่อนและการที่โรงแรมกล้าที่จะจัดขึันเพราะ
เล็งเห็นถึงความพร้อมของโรงแรม สถานที่ ทีมงาน เรามีความพร้อม จะเห็นว่าโรงแรมย่านแจ้งวัฒนะ มีจำนวนมากหลายโรงแรม
และ ทุกโรงแรมมีการจัดงาน 
Wedding ซึ่งทาง โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มีความพร้อมที่จะโชว์ ห้องจัดงานต่างๆ
ในแบบที่ไม่เหมือนใครในกรุงเทพฯ

การที่  โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กล้าประกาศความพร้อมที่จะแข่งขันคู่แข่งนั้น หลังจากการรีโนเวทโรงแรมใหม่สุดชิคทั้งหมด บรรยากาศเงียบ  มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญ โรงแรมได้ทำการรีโนเวทใหม่ให้มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น สร้างความประทับใจทั้งห้องพัก ห้องประชุม ด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น นอกจากนี้เราทำห้องจัดเลี้ยงเพื่อการจัดงานแต่งงานที่มีให้เลือกหลายห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีความแตกต่างกัน อาทิ ห้องจัดงานเช้า ห้อง IVY ห้องเล็ก สะอาดตาด้วยโทนสีขาวเทา ตัดด้วยพรมสีสดใส พร้อมฟอร์เย่ ที่กว้างขวาง ห้องนี้รองรับลูกค้าได้ 50 คนห้อง Gerbera ห้องสีขาว ซึ่งเรามีห้อง 3 ห้อง 3 ขนาด สามารถรองรับลูกค้าได้ 40-60 คน ซึ่งชั้นนี้มีระเบียงที่กว้างขวางมาก ลูกค้าสามารถจัดอาหารเบรกด้านนอกได้อย่างสบาย เมื่อมองลงด้านล่างจะเห็นวิวสวนหย่อมของโรงแรม
ห้องจัดเลี้ยงสังสรรค์ ห้อง Peony ห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาด 408 ตารางเมตร

อาคาร 3 ห้องจัดเลี้ยง มีถึง 3 ห้อง ทั้งห้อง Laender ชั้น 3 ห้อง Magnolia ห้อง สุวิทย์ศักดานนท์

อาคาร TK Grand Convention เป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่ สามารถรองรับลูกค้าได้ 1,000 คน"เราเชื่อมั่นว่าการจัดงาน ในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจหาสถานที่แต่งงาน เห็นถึงความสวยงาม ความพร้อม ของห้องจัดเลี้ยงต่างๆ ที่โรงแรมพร้อมรังสรรค์สำหรับคู่แต่งงานโดยเฉพาะ "

สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpalace.com,
Facebook.com / TKPALACEHOTEL
กรม พส. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการเครือข่าย อพม. น้อย


 
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๒ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่าย อพม.น้อย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่

      ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๗๗ จังหวัด และส่วนกลาง รวม ๑๕๗ คน โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและกระบวนการทำงาน การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การบริหารจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร เน้นสถานการณ์และเหตุการณ์จริงในการทำงานโครงการอาสาสมัคร (volunteer journey) การสร้างแผนดำเนินงาน (Development Action Planning) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากองค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO) เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

      ในโอกาสนี้ อพส. ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับองค์กรในการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคม จำเป็นต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความหลากหลายหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท้ายสุดได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย นำไปปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อพม.น้อย ให้เป็นกลไกในการช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมบูรณาการร่วมมือกับเครือข่าย เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาสังคมไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ยั่งยืนต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย28 มิถุนายน 2562

วง different คว้าชนะเลิศ โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ แชมป์คนแรกจาก พส.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 รวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับผู้แสดงความสามารถที่ชนะเลิศในการประกวดแข่งขันผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร
นายชูรินทร์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม การใช้ Social media การบริหารการเงิน และช่องทางการประกอบอาชีพ การค้นหาคุณค่าของตนเอง ข้อจำกัดในชีวิต การเสริมสร้างทักษะด้านการแสดง  เสริมพลัง ผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้แสดงความสามารถ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร อาทิ ครูแอน นันทนา บุญหลง อ.เสกสรร เทพจันทร์ตา  คุณโอปอล์ ตันตยานุสรณ์ เป็นต้น 
โดยได้มีการคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีความสามารถโดดเด่น รุ่นละ 5 ชุดการแสดง จำนวน 20 ชุดการแสดง เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทางและโอกาสในการแสดงมากขึ้น 
นายชูรินทร์ กล่าวต่อไปว่า การจัดการประกวดครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้แสดงความสามารถ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดการรับรู้และยอมรับผู้แสดงความสามารถ โดยสร้างเจตคติการให้ด้วยความพึงพอใจจากการเห็นคุณค่าและศักยภาพของผู้แสดงความสามารถ ไม่ใช่เพราะความสงสาร ตลอดจนได้มีการประกวดผู้แสดงความสามารถ ที่มีความสามารถโดดเด่น เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลที่ 1  วง different จากจังหวัดนครราชสีมา 
 รางวัลที่ 2  พี่เกาเหลา กรุงเทพมหานคร
 รางวัลที่ 3  น้องเสือ บีบอย กรุงเทพมหานคร
 รางวัลที่ 4  การแสดงละคร ผู้พิการทางสติปัญญา จังหวัดเชียงใหม่  
 รางวัลที่ 5 การแสดงดนตรีและร้องเพลง จากจังหวัดชลบุรี
ซึ่งรางวัลดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายการันตีความสามารถให้กับผู้แสดงความสามารถ แต่เป็นสิ่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มุ่งหวังในการสานฝัน เติมพลัง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา ผู้แสดงข้างถนน...สู่ผู้แสดงมืออาชีพ (Smart on street) อันสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ที่ต้องการ “ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน” และที่สำคัญคือ “การแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน”ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ในการพัฒนาศักยภาพสานฝัน เสริมพลัง และยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นผู้แสดงมืออาชีพ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.smartonstreet.com นายชูรินทร์ กล่าวตอนท้าย

The Forgotten Show Award 2019


นับเป็นความตั้งใจจริงของ บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ สมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้จัดการโครงการ The Forgotten Show (เดอะ ฟอร์ก็อตเทน โชว์)ที่ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาผลงานการออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้มีศักยภาพ คุณภาพ เพิ่มความโดดเด่น และมีนวัตกรรมต่างๆ มากขึ้น

อีกทั้งยังต้องการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นมาอย่างยาวนาน จึงได้ จัดโครงการ “The Forgotten Show 2019 (เดอะ ฟอร์ก็อตเทน โชว์ 2019)” ขึ้น ในงานสหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 23 และถือเป็นปีที่ 7 ของการจัดโครงการฯดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดเลือกแบรนด์ชั้นนำของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน ทั้งสิ้น 15 แบรนด์ ได้แก่ ELLE Boutique (แอล บูติค)/ ELLE Homme (แอล ออม)/ ELLE Kids (แอล คิดส์) / Excellency (เอ็กเซลเลนซี่)/ Enfant (อองฟรองต์) / Guy Laroche (กี ลาโรช)/ Guy de Guy Laroche (กี เดอ กีลาโรช)/ Guy Laroche Bag (กี ลาโรช แบค)/ Guy Laroche Inner (กี ลาโรช อินเนอร์)/How (ฮาว)/ iiMK (มิเชล ไคลน์)/ Maximus (แมกซิมัส)/ Mix Self (มิกซ์ เซลฟ์)/ Naturalizer (แนทเธอร์ไลค์เซอร์) และ Wacoal (วาโก้) มาแข่งขันกันเพื่อเข้ารับรางวัล The Forgotten Show Award 2019 (เดอะ ฟอร์ ก็อตเทน โชว์ อวอร์ด 2019)


พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้คอนเซปต์ มิลเลนเนียล (Milennials) ที่เน้นความทันสมัย เปรี้ยว เฉี่ยว แต่คงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ไว้ เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพด้านการเป็นผู้นำแฟชั่นอย่างแท้จริง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Hall 100 (ฮอลล์ 100) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

​สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด The Forgotten Show Award 2019 ประกอบด้วย สมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์อีก 4 ท่าน คือ ทิพย์ลดา เชาวนปรีชา นักธุรกิจหญิง ,พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่น ,ลินดา เจริญลาภ เจ้าของแบรนด์ Lalalove และ Lalalove London และ อจิรภา ไมซิงเกอร์ เจ้าของตำแหน่ง THE FACE THAILAND คนแรกของเมืองไทย


โครงการ“The Forgotten Show 2019” เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นพิเศษ “White Black & Gold (ขาว ดำ ทอง) ” ของ 8 แบรนด์ดัง ได้แก่ ARROW (แอร์โรว์) ,BSC Cool Metropolis (บีเอสซี คูล เมโทรโพลิส),Excellency (เอ็กเซลเลนซี่), Enfant (อองฟรองต์), Dask (แดกซ์) ,Naturalizer (แนทเธอร์ไลค์เซอร์) , Louis Fontaine (หลุยส์ ฟองท์เทน) และ Streamline (สตรีมไลน์) ซึ่งคอลเลคชั่นดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปี 2560 โดยบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแฟชั่นโชว์การกุศลกาล่าดินเนอร์ “White Black & Gold Charity Gala Dinner” เพื่อรวบรวมรายได้จากการจัดงานทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งการจัดงานครั้งนั้นได้เงินมอบให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เกือบสี่ล้านบาทเลยทีเดียว


​นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2561 “White Black & Gold (ขาว ดำ ทอง)” ของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒน์ สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างเชื่อมโยงระบบน้ำในพื้นที่ พร้อมระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตร ผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและรูปแบบการใช้น้ำ เตรียมความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานการผลิต บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำทำเกษตรกรรม สำหรับ 238 ครอบครัวในชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งการบริหารจัดการน้ำของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ประกอบด้วย สองส่วนใหญ่ๆ คือ หนึ่งงานพัฒนาโครงสร้างน้ำ ได้แก่ งานขุดลองคลองส่งน้ำระยะทาง 1.720 กิโลเมตร พร้อมท่อลอด,อาคารบังคับน้ำ,
รางรับน้ำและผนังยกระดับน้ำ สอง งานแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ได้แก่ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน จำนวน 34ไร่​ปัจจุบันชุมชนเพชรน้ำหนึ่งมีผลผลิต 19 รายการได้แก่ ผักชี, คะน้าฮ่องกง,มะเขือเทศสวิทเชอรี่, มะเขือเทศสีดา เครื่องต้มยำ,มะเขือเปาะ, ผักชีล้อม, แตงกวาเล็ก, ตะไคร้, ผักบุ้งจีน, ชะอม, พริกขี้หนู, ผักกูด, มะเขือกรอบ, มะเขือพวง ,มะละกอดิบดำเนิน, มะละกอฮอร์แลนด์, ต้นอ่อนทานตะวัน, ต้นอ่อนผักบุ้ง ซึ่งผลผลิตทั้งหมดได้มีวางจำหน่ายในร้าน โกลเด้น เพลซ


ส่วนในปีนี้นอกเหนือจากการเดินแฟชั่นโชว์แล้ว บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ คอลเลคชั่น “White Black & Gold (ขาว ดำ ทอง) ” ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายหารายได้มอบให้กับโครงการบริหารการจัดการน้ำ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ ภายใต้การดำเนินงาน ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯรวมทั้งเครือสหพัฒน์ ยังได้ร่วมสนับสนุนการสร้างต้นแบบการจัดการน้ำแบบสระพวงคือ ใช้น้ำสระใหญ่เติมสระเล็ก และสร้างระบบกระจายน้ำแบบใช้น้ำน้อยในแปลงเกษตร อีกทั้งยังสร้างอาคารบรรจุ และเก็บรักษาผลผลิตผักผลไม้ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562 นี้​


​หลังจากเดินแฟชั่นโชว์ “White Black & Gold (ขาว ดำ ทอง)” เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวการแสดงแฟชั่นโชว์รอบสุดท้าย ในโครงการ The Forgotten Show 2019 ของ 15 แบรนด์ดัง ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย ELLE Boutique/ ELLE Homme/ ELLE Kids / Excellency / Enfant / Guy Laroche / Guy de Guy Laroche / Guy Laroche Bag / Guy Laroche Inner/How / iiMK/ Maximus/ Mix Self/ Naturalizer และ Wacoal นำทีมนางแบบนายแบบโดย ลูกเต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ภายใต้คอนเซปต์ มิลเลนเนียล (Milennials)

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดและคว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Forgotten Show Award 2019 ไปครองคือแบรนด์ Wacoal ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองอันดับ 1 ได้แก่แบรนด์ ELLE Kids รับเงินรางวัล 20,000 บาท ,รองอันดับ 2 ได้แก่ แบรนด์ Excellency รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท ได้แก่ แบรนด์ELLE Boutique,แบรนด์ Enfant และ แบรนด์ ELLE Homme

27 มิถุนายน 2562

เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป

ผงาดครองใจนักเดินทาง ฉลองลูกค้าครบ 30 ล้านราย
จัดแคมเปญสุดพิเศษบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป (15 บริษัท 1 สมาคม) แจ้งลูกค้าเก่าใหม่ทราบ เจอกันที่บูธเพื่อรับรางวัลทุกราย ในโอกาสฉลองครบ30 ล้านราย โดยมีคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารสูงสุด บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป และคุณมยุรี ตันติภนา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานโปรโมชั่นร่วมกันกับบัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยนักแสดง
ชื่อดัง เปรมสินี รัตนโสภา / ภาณุ สุวรรณโณ และ รัญดภา มันตะลัมพะ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทาง ณ ไบเทคบางนา ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 51


 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารสูงสุด บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทเราดำเนินธุรกิจมายาวนาน 20 ปี จนเติบโตปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 500 คน มีบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป (15 บริษัท 1 สมาคม) ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาตลอด ทำให้ ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า30 ล้านราย โดยธุรกิจในเครือมีดังนี้ Mandawei co.,Ltd เป็นบริษัทให้การดูแลการค้าระหว่างไทย-จีน และคู่ค้าของบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทสมาชิกสมาคมฯทั้งหมด, บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัททัวร์รายแรกของโลกที่ทำทัวร์ในรูปแบบแพ็คเกจ ที่สามารถซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อ ราคาถูกและมีคุณภาพ, บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด บริการจองห้องพักโรงแรมผ่านออนไลน์ และเป็นบริษัทในไทยที่เป็นบริษัท (จำกัด) มหาชน, บริษัท เอส-แพลนเนต จำกัด ให้บริการด้านพัฒนาซอฟแวร์ทั้งเวปไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือและเป็นที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดีย, บริษัท มัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ให้บริการด้านโรงแรมในรูปแบบพูลวิลล่า ที่แรกและ
ที่เดียวในอ่าวนางโดยมีที่พักเหมาะสำหรับครอบครัว, MWT Marketing Pte. Ltd


ดำเนินการเที่ยวกับต่อยอดธุรกิจการ่วมทุน ช่องทางการตลาด การระดมทุนการเงิน การหากำไรให้
ธุรกิจในเครือทั้งหมด, บริษัท เอ็มวี เทรดดิ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด ประกอบกิจการด้านการซื้อ-ขาย ทั่วประเทศ รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, บริษัท อ่าวนาง ซีวีว คอนโด จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมีเนียม รวมถึงรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย, บริษัท จิรากานา จำกัด ให้บริการด้านคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งทางเรือและบริการรถตู้ นำเที่ยวทัวร์ทะเล เรือเหมาลำ กรุ๊ปสัมมนาและศึกษาดูงาน, บริษัท อ่าวนาง ซีวีว รอยัลโฮเทล จำกัด ทำธุรกิจด้านการโรงแรม ดีไซน์โดดเด่นและทันสมัย มีห้องพักหลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน, บริษัทอินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด ทำธุรกิจทางด้านไอทีให้คำแนะนำออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์และเป็นที่ปรึกษาการวางระบบบริหารงานด้านต่างๆ, บริษัท การบิน สวัสดี จำกัด บริการจองตั๋วเครื่องบิน ร่วมมือกับสายการบินชั้นนำต่างๆในไทย และกำลังวางแผนพัฒนางานสายการบิน, 2NCLINIC เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและการบริการเป็นมืออาชีพ เรื่องการดูแลความสวยความงามและให้บริการต่างๆ, สมาคมธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เป็นการรวมกลุ่มจากหลากหลายอาชีพเพื่อเป็นตัวแทนพัฒนาธุรกิจ SMEs สู่ความเป็นเลิศ, บริษัท นทีทองธาร จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินการบริหารสินทรัพย์แบบครบวงจร, บริษัท สวัสดี ดอทคอม จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านการเชื่มต่อระบบการค้าแบบ OTA การรับบุ๊คกิ้ง การจองห้องพัก


สำหรับการร่วมโปรโมทชั่น บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ร่วมกับ บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย มาตามคำเรียกร้องกับตั๋วเครื่องบิน 499บาท เปิดครั้งแรกและครั้งเดียวเฉพาะในงาน, แพคเกจที่จำหน่ายครั้งแรกในราคา 1,888 บาท พักกินเที่ยวไม่เคยมีมาก่อนในรอบ20 ปี, ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่มาร่วมงานแจกกระเป๋าเดินทาง แจกตั๋วเครื่องบินแจกทองมีมูลค่ารวมมากกว่า10 ล้านบาท พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย อาทิ แพคเกจญี่ปุ่นฟรี แพ็คเกจเที่ยวต่างประเทศฟรี แพคเกจรับเงินคืนและแพคเกจอื่นๆภายในงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2562


แคมเปญสุดพิเศษนี้ เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ทางลูกค้า ที่สร้างความแตกต่างจากที่อื่นและจะช่วยสร้างแบรนด์ในเครือเว็บสวัสดีจำกัดมหาชน และบริษัทในเครือมัณดาวีต์กรุ๊ป (15 บริษัท 1 สมาคม) ให้เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการท่องเที่ยวที่ครองใจนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่    www.prasitjeawkok.com
รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ได้ที่ www.mandaweetour.com

26 มิถุนายน 2562

สิงห์ คอมเพล็กซ์ จัดแคมเปญประกวดถ่ายภาพ A Day in The Life

แชร์ภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองดีไซน์และไลฟ์สไตล์แบบ Sensation Remix
ที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ลุ้นรางวัลกว่า 100,000 บาทสิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX) เดอะ ลักชัวรี มิกซ์ ยูส คอมเพล็กซ์ จับมือช่างภาพชื่อดัง จอร์จ ธาดา วาริช จัดแคมเปญถ่ายภาพ SINGHA COMPLEX : A Day in The Life ชวนร่วมแชร์ภาพถ่าย สิงห์ คอมเพล็กซ์ ผ่านเลนส์กล้อง ทั้ง ดีไซน์ สถาปัตยกรรม รวมถึงภาพการใช้ไลฟ์สไตล์แบบ Sensation Remix ที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปเทคนิคถ่ายภาพ และลุ้นโอกาสโชว์ผลงาน Photo Exhibition ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์ ตลอดเดือนสิงหาคม
‘สิงห์ คอมเพล็กซ์’ เดอะ ลักชัวรี มิกซ์ ยูส คอมเพล็กซ์ โครงการลักชัวรี มิกซ์ ยูส บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานเกรดเอ “ดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์” 42 ชั้น ที่รองรับด้วยพื้นที่ค้าปลีกรวมร้านค้าและร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 ร้าน พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ SMART LIFE ด้วยเทคโนโลยีตอบรับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล อาทิ S Life แอพลิเคชั่น ที่มอบสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย และบริการฟรี Super WIFI ความเร็วสูงถึง 1GB/Sec รวมถึงมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งในและนอกอาคาร อาทิ Amphitheatre พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งพักผ่อนหรือทำงาน และพื้นที่ออกกำลังกายลู่วิ่งจ็อกกิ้งบนดาดฟ้า (Rooftop Jogging Track) นอกจากนี้ในโครงการยังประกอบด้วยคอนโดมิเนียมลักชัวรี “ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์” สูง 39 ชั้น จำนวน 319 ยูนิต โดดเด่นด้วยแนวคิดในการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะพร้อมส่งมอบให้กับลูกบ้านภายในปี พ.ศ.2562 นี้

นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ กล่าวว่า “สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX) นับเป็นไอคอนนิกแห่งใหม่บริเวณหัวมุมถนนอโศกตัดเพชรบุรี โดดเด่นด้วยแนวคิดในการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งนับตั้งแต่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์ไตล์ของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ต กิจกรรมเวิร์คช้อปเกี่ยวกับงานศิลปะทุกเดือน รวมถึงการจัดโปรโมชั่นแจกของรางวัลพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์สำหรับครั้งนี้เราได้จัดแคมเปญประกวดถ่ายภาพเพื่อสะท้อนตัวตนไปกับไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ ผ่านมุมมองใหม่ที่แตกต่างของสิงห์ คอมเพล็กซ์ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ สถาปัตยกรรม แสงและเงาในมุมต่างๆ ที่มองเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาคารแห่งนี้ รวมถึงภาพถ่ายไลฟ์สไตล์ในแบบ Sensation Remix ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบสุดพิเศษใน สิงห์ คอมเพล็กซ์ ภายใต้หัวข้อ SINGHA COMPLEX : A Day in The Life หนึ่งวันในสิงห์ คอมเพล็กซ์

สำหรับการประกวดถ่ายภาพ SINGHA COMPLEX : A Day in The Life เป็นการประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกล้อง DSLR (รวมถึงกล้อง Mirrorless กล้องคุณภาพสูงทุกรุ่น ทุกประเภท) และกล้อง Smart Phone (รวมถึง Tablet) ซึ่งจะเปิดรับสมัครการส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบประเภทละ 10 รางวัลในวันที่ 29 ก.ค. 2562

ผ่านช่องทางแฟนเพจ SINGHA COMPLEX จากนั้นผู้เข้ารอบทั้งหมดต้องนำเสนอผลงานภาพถ่ายต่อคณะกรรมการในวันที่ 31 ก.ค. 2562 โดยประกาศผลรางวัลพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 6 ส.ค. 2562 ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์

นอกจากนี้ระหว่างการประกวดยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและต้องการเรียนรู้เทคนิคจากช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทย คุณจอร์จ ธาดา วาริช ที่นอกจากจะร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้แล้ว ยังมีเปิดสอนเทคนิคขั้นเทพ ในหัวข้อ Advance Photography Guides วันที่ 6 ก.ค. และ  หัวข้อ An in depth of architecture photography at SINGHA COMPLEX วันที่1 3 ก.ค. โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการประกวด การส่งผลงาน และ
การร่วมเวิร์คช้อปได้ที่   Facebook SINGHA COMPLEX


การเดินทาง

รถยนต์ อสามารถเข้าสู่าคาร ได้ 2 ช่องทาง คือ ถนนเพชรบุรี และถนนอโศก

MRT สถานีเพชรบุรี ทางออก 1, 2 และ 4 (อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อทางเข้าที่ 4 กับสถานี)

เรือด่วนคลองแสนแสบ ท่าเรืออโศก

แอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีมักกะสัน

พม. เตรียมจัดงาน Thailand Social Expo 2019

มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคม ที่ใหญ่ที่สุดของไทย


วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ 
นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว

งาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและ งานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน


นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศไทย มีการดำเนินงานที่มุ่งมั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการและระบบการคุ้มครองทางสังคมรองรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และสร้างการรับรู้ในสังคม พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ปี 2561 ที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมจัดงาน Thailand Social Expo 2018   ซึ่งเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีประชาชนผู้สนใจ จากทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 35,000 คน ซึ่งนับว่าการจัดงานครั้งแรกประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 


นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2562 กระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมทุกภาคส่วน จากทั้งประเทศไทยและอาเซียน กว่า 22 หน่วยงาน กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น.


ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล
และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย และแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม รวมถึงการสร้างบทบาท การเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคม อีกทั้งเป็นการต่อยอดและขยายผลของการรวบรวมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน


นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า งาน Thailand Social Expo 2019 มีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย อาทิ สมัชชา เด็กและเยาวชนแห่งชาติ วาระแห่งชาติ Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข สื่อสารสร้างสรรค์ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และ การยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสังคมในการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน โซนที่ 2 การบริการทางสังคม อาทิ บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการให้บริการจัดหางาน เป็นต้น โซนที่ 3 การแสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ Pavilion กลาง มีการแสดงผลงานการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การแสดง Application งานด้านสังคม และการแสดงบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงดนตรีของคนพิการ Fight for Dream การแสดงจำอวดหน้าม่าน ตอน การให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน และ โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและร้านอาหาร อาทิผลิตภัณฑ์ทอฝันbyพม.ผลิตภัณฑ์OTOP ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมที่พร้อมนำเสนออีกมากมายภายในงาน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทุกช่วงวัย เข้าร่วมงาน

Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป 
-นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย