26 พฤษภาคม 2564

นศ.ครู รุ่น 59 มีเฮ รมช.กนกวรรณช่วยเร่งรัดคุรุสภา “ขึ้นทะเบียนสถานะใบอนุญาตฯ” ด่วนที่สุด เพื่อให้ทันสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ต้นมิยนี้

 

(26 พฤษภาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าเรียนหลักสูตรครูในปี 2559 เรียกร้องผ่านเพจเฟซบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์-เพจ” มาเป็นจำนวนมากว่า ต้องการให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ KSP BUNDIT (https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ทันต่อการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ นั้น 

เมื่อครูโอ๊ะได้รับทราบความทุกข์ร้อนของกลุ่มนักศึกษา รุ่น 59 ก็ได้ประสานสอบถามเรื่องนี้ไปยังคุรุสภาโดยตรง ซึ่งทางคุรุสภายืนยันที่จะดำเนินการให้เป็นกรณีเร่งด่วน โดยนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจบการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-Service ช่องทาง KSP BUNDIT โดยด่วน เพื่อให้คุรุสภามีเวลาที่จะตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนได้เร็วขึ้น และที่ผ่านมา คุรุสภาได้ดำเนินการขึ้นสถานะใบอนุญาตฯ แก่กลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง และมหาวิทยาลัยอนุมัติการจบศึกษา รวมทั้งได้ยื่นเอกสารผ่านระบบ e-Service ถูกต้อง ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 รวม 15,877 ราย 

ดังนั้น ขอให้กลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง และมหาวิทยาลัยอนุมัติการจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หรือมหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติการจบการศึกษา หรือเพิ่งจะอนุมัติการจบการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ เร่งดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบ e-Service ช่องทาง KSP BUNDIT เข้ามาโดยเร็ว เพื่อจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบและขึ้นสถานะใบอนุญาตฯ ให้ทันกับความต้องการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ซึ่งปกติแล้วคุรุสภาจะใช้เวลาตรวจสอบกรณีเร่งด่วนเป็นเวลาไม่เกิน 10 วัน

ส่วนกลุ่มนักศึกษา รุ่น 59 ที่มหาวิทยาลัยรับเกินแผนที่เสนอขออนุมัติจากคุรุสภา จำนวนกว่า 822 รายนั้น ขณะนี้สำนักมาตรฐานวิชาชีพกำลังเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในเร็ว ๆ นี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) และเมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติอนุมัติรับรอง ก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ซึ่งนักศึกษาก็ต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-Service ช่องทาง KSP BUNDIT และชำระค่าธรรมเนียมใน 3 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ให้เรียบร้อยเช่นกัน 

“ครูโอ๊ะ ได้ประสานกับทางคุรุสภา เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานขึ้นสถานะใบอนุญาตฯ ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการสมัครสอบเข้ารับราชการครู และเพื่อความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพครู เพราะโดยปกติสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะใช้เวลาดำเนินการรองรับไม่เกิน 30 วันทำการ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เมื่อคุรุสภายืนยันที่จะเร่งรัดการทำงานให้เช่นนี้ จึงขอให้นักศึกษาเร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่คุรุสภากำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง และครูโอ๊ะขออวยพรให้ทุกคนสมหวังดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ” รมช.ศธ.กล่าว