25 พฤษภาคม 2564

ดีเดย์ 24 พ.ค. สจล. รับลูก อว.เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ นศ.-บุคลากร ตั้งเป้าฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งสถาบัน เตรียมพร้อมเปิดเรียนปกติโดยเร็ว

กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2564 –  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมฯ จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” รุดเสริมภูมิคุ้มกันหมู่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติได้โดยเร็ว ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมนักศึกษาและบุคลากร สจล. ที่มีกว่า 3 หมื่นราย ก่อนขยายผลการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มบุคคลที่ทำงานเพื่อสาธารณะ ดีเดย์! เปิดให้บริการวัคซีนวันแรก 24 พฤษภาคมนี้ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล. พร้อมย้ำการฉีดวัคซีนโควิดเท่ากับการยับยั้งการแพร่เชื้อระหว่างบุคคล ช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อน ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สจล.

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19สจล.” จุดกระจายวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีกว่า 30,000 ราย เพื่อให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว และเมื่อฉีดวัคซีนได้ครบจำนวนตามเป้าหมาย จะดำเนินการให้กลุ่มบุคคลที่ทำงานเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจำนวนมาก ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์การฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จะจัดส่งวัคซีนให้สถาบันได้วันละ 1,000 โดส โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ จากคลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. รวมถึงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) จะเป็นผู้ดำเนินการให้ชาว สจล.ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึง

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ขานรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19สจล.” จุดกระจายวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีกว่า 30,000 ราย เพื่อให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว และเมื่อฉีดวัคซีนได้ครบจำนวนตามเป้าหมาย จะดำเนินการให้กลุ่มบุคคลที่ทำงานเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจำนวนมาก ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์การฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จะจัดส่งวัคซีนให้สถาบันได้วันละ 1,000 โดส โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ จากคลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. รวมถึงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) จะเป็นผู้ดำเนินการให้ชาว สจล. ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึงสำหรับศูนย์ดังกล่าว พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนอย่างเป็นทางการวันแรก สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล. ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับโดยพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร บุญนาค) สจล.

รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.
)

รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) กล่าวเสริมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันตนจากเชื้อดังกล่าว นอกเหนือจากสวมแมสก์ ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แล้ว สิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง คือ การฉีดวัคซีนโควิด เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคลพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อีกทั้งเชื้อโรคยังมีความอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าการฉีดวัคซีน เพราะที่ผ่านมา ในทางการแพทย์ยังไม่พบจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน หากแต่พบเฉพาะผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ในสัดส่วน 2:100 ราย กล่าวคือ ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 100 รายจะพบผู้เสียชีวิต 2 ราย อย่างไรก็ดี ภายหลังการฉีดวัคซีนหากได้รับเชื้อ วัคซีนดังกล่าวจะช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อน ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ กิจกรรมการเปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สจล. สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่ ไลน์ไอดี @KMITLHospital (จิตอาสาหาคำตอบ) และ http://www.facebook.com/kmitlofficial หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ผ่าน www.kmitl.ac.th

สอบข้อมูลการลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. ได้ที่ไลน์ไอดี @KMITLHospital (จิตอาสาหาคำตอบ) และ http://www.facebook.com/kmitlofficial หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ผ่าน www.kmitl.ac.th

#KMITL #สจล #KMITLGOFIGHTCOVID19 #COVID19
#ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด #วัคซีนโควิด #JCCOTH