05 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดงาน "Halal Science Week 2019"


ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล" จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล" (Halal Science Week 2019) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้มีทักษะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ 16th Anniversary of HSC งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ Halal Run For All เดิน-วิ่งการกุศล 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาลฯ Halal Science Camp & Quiz Bowl แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Science Competition ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับมัธยมศึกษา Public Hearing การประชาพิจารณ์มาตรฐานสากล Press Conference of HALPlus เปิดตัวโปรแกรม HALPlus และ Exhibition on Don't and Doubt งานนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ซึ่งในวันนี้ ได้มีภาคพิธีเปิดในส่วนของกิจกรรมงาน Halal Science Camp & Quiz Bowl แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal Science Competition ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับมัธยมศึกษา

ในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด  กล่าวต้อนรับโดย รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และกล่าวรายงานโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารราชกุมารี 80 พรรษา


สอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/198604503492902/posts/2474376202582376?s=1741982263&sfns=mo และ http://www.halalscience.org