20 มีนาคม 2567

สรพ. ชวนคนสาธารณสุขพัฒนา Growth Mindset

สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ระบบบริการสุขภาพที่ดี

หมอประสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ  HA National Forum  ครั้งที่ 24  แนะการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตลอดจน ระบบบริการสุขภาพที่ดี  Mindset เป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด Better healthcare system  สุขภาพของแต่ละคนดีขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก Mindset 


ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  ประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System  ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล”  ในงานประชุมวิชาการ  HA National Forum  ครั้งที่ 24  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวถึงแนวคิดหลักของการประชุมว่า  “ทำอย่างไรจะทำให้ความฝันเป็นจริง?” ความฝันในที่นี้หมายถึง Better healthcare system หรือการมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งการจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นั้น Mindset เป็นสิ่งสำคัญ

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า เรื่อง growth mindset  เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดเริ่มจากนอน เราเห็นคนข้างหน้านั่ง เราก็อยากนั่ง เราเริ่มนั่งได้ เราเห็นคนยืน เดิน วิ่ง เราเกิดการเปลี่ยนแปลง จากการเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราทำ การเปลี่ยนแปลงตอนเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่รู้วิธีการ ในแต่ละครั้งของการลุก เดิน วิ่ง มีการล้ม มีการพลาด มาไม่รู้กี่ครั้ง แต่ทุกครั้งเรากลับมาสู้ต่อ กลับมาเรียนรู้ต่อด้วยตัวเองว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ล้ม ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้เพราะคำว่า Learning เป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิต ในการเปลี่ยนแปลง อาจเริ่มต้นจากการไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ต้องมีการเรียนรู้ (Learning) ไปสู่การแก้ไขปัญหา (Solution) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ คือ Growth mindset นั่นเอง

“การมี Better health ต้องอาศัย Growth mindset รายบุคคล ทุกคนต้องมี Growth mindset ที่จะแก้ปัญหาของตัวเอง แต่ถ้าต้องการมี Better health system ต้องอาศัย Growth mindset ของกลุ่ม ที่จะแก้ปัญหาของระบบ จึงจะมีระบบบริการสุขภาพที่ดี”นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า ธีมงานงานประชุมวิชาการ  HA National Forum  ครั้งที่ 24 ในปีนี้เป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากการประชุมในปีก่อนๆ กล่าวคือ ในปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 สรพ. อยากให้ทุกคนลุกขึ้นแล้วเดินไปข้างหน้า ธีมการประชุมจึงเป็นเรื่องการสานต่อก่อการไกล จากนั้นในปี 2566 ได้พูดเรื่องการ Synergy เพื่อสร้าง well-being อย่างไรก็ดี การมารวมตัวกันเฉยๆ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนที่กรอบความคิด-วิธีคิดที่เติบโต ด้วย ธีมการประชุมปีนี้จึงเดินหน้าต่อในเรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System นั่นเอง

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ในขั้นตอนการ Growth mindset อย่างแรกต้องประเมินตัวเองก่อนว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ควรปรับปรุง พฤติกรรมนั้นส่งผลกระทบอะไรกับตัวเราและในเชิงระบบบ้าง จากนั้น เลือกลำดับความสำคัญ ว่าจะปรับพฤติกรรมอะไรก่อน กำหนดเป้าหมายว่าในอนาคตจะทำอะไร เมื่อเริ่มทำแล้วแปลว่าเรากำลังเดินออกจาก comfort zone ไป fear zone , learning zone จนไปถึง growth zone ในที่สุด 

“ทุกคนเคยอยู่มาแล้วทุกโซน ไม่มีใครผิด คนที่อยู่ comfort zone ไม่ใช่เขาไม่ทำงาน แต่เป็นการทำงานเดิมๆ ไม่ได้ออกไปทำสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น เมื่อมีคนจะออกจาก comfort zone เราต้องให้กำลังใจ เราทุกคนเป็นหนึ่งในบริบทแวดล้อมที่สามารถสร้างกำลังใจเมื่อเกิดความผิดพลาดในกระบวนการเรียนรู้ และช่วยให้คนในองค์กรก้าวเข้าสู่ learning zone และ growth zone ได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราหวังว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เข้าร่วมงาน HA National Forum  ครั้งนี้จะมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ สนุกกับเรื่องท้าทาย หาความหมายชีวิตจากอุปสรรคและปัญหา ขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำได้ แล้วเราจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกคน”พญ.ปิยวรรณ กล่าว