21 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ปรีชา ไข่แก้ว หัวหน้าพรรคมิติใหม่ เปิดตัวพรรคมิติใหม่ พร้อมมอบนโยบาย สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขา

วันที่ 20 ก.พ.2566 ดร.ปรีชา ไข่แก้ว หัวหน้าพรรคมิติใหม่ เปิดตัวพรรคมิติใหม่ พร้อมมอบนโยบาย
สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขาได้ปลดหนี้ ยึดหลัก การให้ความรู้และแนวทางจัดสรรทรัพยากร การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธี ผลักดันเรื่องการเกษตร ราคาพืชผลการเกษตร ร่วมกับ พ่อหนานหล้า นายพะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร ผู้นำกระเหรี่ยงอมก๋อย เพื่อให้เกิดการตื่นตัว ส่งเสริม ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ ที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง ณ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่