02 พฤศจิกายน 2565

วิวาห์ชื่นมื่น กลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วิวาห์ชื่นมื่นกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส....

"ทรัพย์สิทธิ์" บุตร อรรถสิทธิ์ – วัลยา ดำรงรัตน์  กับ "วิภาดา"  บุตรี ไกรสินธ์ุ – สุดาภรณ์ วงศ์สุรไกร 
ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้