02 พฤศจิกายน 2565

พิธีส่งมอบท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมกับบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ และพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยการซ่อมบำรุงท่าเทียบเรือเดิมให้แก่ชาวบ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรมาร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งการเดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยด้วยความสะดวกและปลอดภัยวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ คณะผู้บริหาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์  ททท. กรมเจ้าท่า ThaiBev มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรให้เกียรติร่วมพิธีส่งมอบท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ โดยท่านเจ้าคุณพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรับมอบ

ททท. เชื่อมั่นว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการเช่นนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดทั้งสร้างภาพลักษณ์ในการบริการที่ดีของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


“ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ไปด้วยกัน

#AmazingThailand

#เจ้าบ้านที่ดี

#วัดอรุณราชวราราม