18 ตุลาคม 2565

เปิดบ้าน คลินิกรักไต Love Kidney Clinic

 กิจกรรม Open house เปิดบ้านคลินิกรักไต Love Kidney Clinic เมื่อเร็วๆ นี้ โดย ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (คนที่ 5 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติเยี่ยมชมพร้อมเปิดบ้าน เป้าหมายเพื่อเน้นย้ำความรู้ ลดเสี่ยงก่อนเกิดโรคไตในคนไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นมากอันดับต้นๆ ของโลก คลินิกรักไต ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางโรคไต เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ที่จะคอยให้คำแนะนำ ชลอก่อนเกิดไตเสื่อมในแบบเฉพาะรายบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับสาเหตุของไตเสื่อมที่ต่างกัน