25 ตุลาคม 2565

กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดเสวนาออนไลน์

 “Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023”

วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเสวนา “Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการเสวนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ผู้ประกอบการและชุมชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างจุดขาย และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ เข้าร่วมเสวนาจำนวนกว่า 300 คน

นายบุญเสริม ขันแก้ว กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมบรรยายพิเศษในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในงาน “Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023” และขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติชั้นนำทุกท่านที่สละเวลามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันนี้ กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้า บริการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดเสวนาออนไลน์เปิดเกมรุกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยการนำกิจกรรมที่หลากหลายมาช่วยสร้างองค์ความรู้เชิงลึก และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเชื่อมโยงสถานประกอบการและชุมชน รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่ ผ่านการเสวนาออนไลน์ในวันนี้ 

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมจัดกิจกรรม “การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์ : DOT Connect to The Healthy Route 2023” ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้นำเสนอไอเดียจากการนำทรัพยากรการท่องเที่ยว กระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม วิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะมิติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำมาสร้างสรรค์ให้เป็นบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ และสามารถเป็น Soft Power ที่โดดเด่น นำไปสู่การสร้างรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้โดยอยู่บนการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างสมดุล

สำหรับหัวข้อในการเสวนาออนไลน์ “Wellness Game Changer 2023 : พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่สู่ความยั่งยืน 2023” มีดังนี้

- Wellness Game Changer 2023 : เปิดเกมรุกส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

- Visionary Keynote : Thailand as Planet Friendly Tourism โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- Wellness Game Changer 2023 : The Next Wave for Wellness Service & Re-Making New Value in Wellness โดย คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท คลองท่อมเฮอริเทจ จำกัด นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอมตยาเวลเนส และนายอาคเนย์ ภววัฒนานุสรณ์ รองประธานกลุ่มงานพัฒนาโครงการ บริษัท คลองท่อมเฮอริเทจ จำกัด

- Wellness Game Changer 2023 : Wellness holistic approach for Thailand New Growth โดย แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส กรุงเทพ

- Wellness Game Changer 2023: พลิกเกมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใหม่ให้โลกจำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางกุสุมา กิ่งเล็ก ผู้จัดการทั่วไปและผู้บริหาร อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา และนายภูวนัย วรรณสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิทัล และผู้ก่อตั้ง Admission Premium