25 ตุลาคม 2565

TQMalpha เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดแสงโพธิญาณ จ.เชียงราย

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ.หรือครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยยอดเงินจากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ของทางวัด มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 160,481,229 บาท  ซึ่งทางวัดจะนำไปสร้างพระมหาเจดีย์และนำไปทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ภายในวัด รวมถึงนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาและการกู้ภัยสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ตามที่วัดเคยได้ปฏิบัติเป็นประจำต่อไป