28 พฤษภาคม 2565

เรื่องเล่าโครงการ “กศน. สช. WOW WOW" ก้าวสู่ยุคดิจิทัลวิถีเกษตรอินทรีย์ ริมปรือบ้านสวน

เพิ่งรู้!!! ทุเรียนปราจีนอร่อยมาก ได้รับคำเชิญจากครูโอ๊ะ ( รมช.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เยี่ยมชมและเลือกซื้อทุเรียนปราจีนบุรี  “สินค้า GI”  ชื่อนี้…การันตีคุณภาพ ความอร่อย 

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยระหว่างเยี่ยมชมริมปรือบ้านสวน  “ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน. และ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลประกอบด้วย 6 เรื่อง (6G) ได้แก่

1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล

2) Good Place  จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book

3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve

4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ

6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม

จุดเด่นของ  ริมปรือบ้านสวนทุเรียนปราจีนบุรี

ทุเรียนปราจีนบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI มีจำนวน 7 สายพันธุ์ แบ่งเป็นทุเรียนพันธุ์การค้าคือ
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมทอง และทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง ประกอบด้วย ทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำ พันธุ์ชมพูศรี และพันธุ์กำปั่น สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นในระยะยาวตพี่แมน (ร.ต.แมน บุญยงค์) ฐานะเจ้าของสวนสวย บรรยากาศดีสุดแวะมานั่งชิมสบายๆ ผลไม้ทั้งหมดปลูกดูแลในลักษณะเกษตรอินทรีย์ ไม่ค่อยใช้สารเคมี สวนทุเรียนส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เป็นไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าไม้ผลอีกหลายชนิด จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ตลาดยังมีความต้องการอีกมาก

พี่แมน (ร.ต.แมน บุญยงค์) ริมปรือบ้านสวน
หลังจากทุเรียนปราจีนบุรี ได้รับการโปรโมทให้เป็นสินค้า GI กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้คุณภาพ ชื่อเสียง “ทุเรียนปราจีนบุรี” ในฐานะสินค้า GI ทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นในระยะยาว

ช่องทางการสั่งซื้อ - เดินทางมาซื้อสินค้าโดยตรงที่สวน
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/buoEFq7WRSdmWHmx5

page facebook : ริมปรือบ้านสวน
บริการส่งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์เข้าชมสวนผลไม้ของเรา รบกวนติดต่อล่วงหน้าผ่านเพจนี้
หรือติดต่อโดยตรงเบอร์โทรศัพท์ 087-1287051 (แมน)


ริมปรือบ้านสวน
ตั้งอยู่ที่ 45/2 หมู่ 5 บ้านหนองปรือ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี, 25230
โทรศัพท์ 087-1287051 (แมน)