29 พฤษภาคม 2565

ครูโอ๊ะ ลุยสวนทุเรียนGI "ริมปรือบ้านสวน" ปราจีนบุรี ตอบโจทย์กศน.wow wow อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครูโอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา พร้อมด้วย ผอ.สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี และคณะลงพื้นที่ “ริมปรือบ้านสวน” จังหวัดปราจีนบุรี สวนผลไม้จีไอที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เพื่อเยี่ยมชมและให้คำแนะนำกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับรสชาติความอร่อยของผลไม้ริมปรือบ้านสวนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด


ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โครงการ “กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน.คิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ


กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลประกอบด้วย 6G ได้แก่ 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 2) Good Place จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book  3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา  4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชนครูโอ๊ะลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมสวนทุเรียน GI ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “ริมปรือบ้านสวน” และประเดิมตัดทุเรียน GI ลูกแรก  ซึ่งเป็นทุเรียนเฉพาะพื้นที่ รสชาติดี มีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ทุเรียนปราจีน" ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)

ครูโอ๊ะ เล่าให้ฟังระหว่างการเดินเยี่ยมชมสวนว่า  “วันนี้ครูโอ๊ะมาปราจีนบุรีบ้านเกิดนอกจากจะได้กลับบ้านแล้ว ก็ยังลงพื้นที่ทำงานด้วย โดยแวะไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ "ริมปรือบ้านสวน"  สวนทุเรียน GI และผลไม้นานาพันธุ์  ที่ตอกย้ำนโยบาย กศน. wow wow ได้ครบทุกมิติ


ร.ต.แมน  บุญยงค์ เจ้าของสวน และเป็นครูประจำกลุ่มให้แก่ กศน.อำเภอเมือง ในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เป็นทหาร กล่าวว่าสวนนี้เป็นสวนเก่าแต่เรารักษาไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ดู จุดเน้นของที่นี่ คือเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้สารเคมี เป็นแหล่งเรียนรู้ทุเรียน GI และไม้ผลอื่นๆ อีกหลายชนิด มีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆ ขึ้นภายในสวน มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สร้างประสบการณ์จากการทำจริง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ การดูแลต้นทุเรียน ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปลอดภัยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนได้ทุกช่วงวัย

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กศน.อำเภอเมือง นำโดย  ผอ.สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ได้ เข้ามาจัดการศึกษา ทั้งออนไซด์และทางออนไลน์ และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ กศน.แห่งหนึ่ง มีการสาธิตการขาย การบรรจุผลิตภัณฑ์การขนส่งในระบบโลจิสติคส์ มีการส่งสินค้าให้ถึงบ้าน มี QR CODE ผลไม้ทุกชนิด เพื่อจะบอกว่าตัดเมื่อไหร่ พร้อมรับประทานเมื่อไหร่ มีการติดป้ายอย่างชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจในคุณภาพของผลไม้จากแหล่ง “ริมปรือบ้านสวน” นอกจากนี้ ทางกศน. ยังจัดมุมหนังสือเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกรูปแบบ 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาที่นี่ สามารถเดินเล่นในสวนได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีร้านกาแฟของนักศึกษา กศน. เอาไว้บริการอีกด้วย สถานที่ภายในกว้างขวาง สะอาด ร่มรื่น และต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

 นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผอ.กศน.อำเภอเมือง กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ริมปรือบ้านสวน เป็นสถานที่ที่ครูประจำกลุ่มทหารของ กศน.อำเภอเมือง ปราจีนบุรี ทำการสอนกศน.ขั้นพื้นฐานในหน่วยกรมทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์มาสิบกว่าปี ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบก นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเน้นเรื่องความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงริง  ทำการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเอง


ผู้ที่สนใจ "ริมปรือบ้านสวน" แห่งนี้
สามารถติดต่อได้ทาง 
Facebook: MAN MAN BOONYONG  ,
Facebook FanPage :
ริมปรือบ้านสวน โทร 087- 1287051