03 พฤศจิกายน 2564

CPF คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 "นวัตกรรมหมูชีวา" และ รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน

       

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัล เวที SET Awards 2021
ชูผลิตภัณฑ์ "หมูชีวา หมูสายพันธุ์ดี มีโอเมก้า-3"  รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) และรางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน  Highly Commended in Sustainability Awards  สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

รางวัล SET Awards 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่  18 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการ
เงินธนาคาร  ซึ่งปีนี้  ซีพีเอฟได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence  ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards  และในกลุ่มรางวัล  Business  Excellence ได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลิตภัณฑ์หมูชีวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมเนื้อสัตว์ที่เริ่มพัฒนาหมูตั้งแต่สายพันธุ์ อาหาร ตลอดจนวิธีการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหมูมีโอเมก้า-3 สูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  โดย นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้แทน
เข้ารับรางวัลนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้ร่วมมือกับ ดูปองท์ บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน ศึกษาและทดลองจนได้เป็นหมูสายพันธุ์ที่ดี เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย มีการจัดการที่ดี  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm) ตลอดจนปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100% ตลอดการเลี้ยงดู สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หมูชีวายังได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้ร่วมมือกับ ดูปองท์ บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน ศึกษาและทดลองจนได้
เป็นหมูสายพันธุ์ที่ดี เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย มีการจัดการที่ดี  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm) ตลอดจนปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100% ตลอดการเลี้ยงดู สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หมูชีวายังได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020

"หมูชีวา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจการกินอาหารเป็นยามากขึ้นในอนาคต เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในตลาดเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ กระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตหันมาผลิตเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ" นายประสิทธิ์ กล่าว      

นอกจากนี้  ในงานมอบรางวัล SET Awards 2021 ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท  Highly Commended in Sustainability Awards  ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 2021 (THSI)  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่  7   โดยที่ผ่านมา ซีพีเอฟเป็นภาคเอกชนรายแรกๆที่ส่งความช่วยเหลือสู่สังคมไทยในวิกฤติโควิด-19   ผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" โดยมอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ร่วมเคียงข้างคนไทยไปด้วยกัน./