04 มิถุนายน 2564

มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สู้ภัยโควิด

 

นางสาวสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย มอบเงิน 100,000 บาท แก่ แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนสำคัญในการดำเนินการเพื่อป้องกัน รักษา และดูแลผู้ป่วยด้วยการค้นคว้าหาแนวทางในการนำสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรและตำรับยาแผนไทยอื่นๆ มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน

พิธีมอบเงินจัดขึ้นภายในงาน “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 2-14 มิถุนายน 2564         ลานอเวนิว โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์