07 มิถุนายน 2564

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ(ครั้งที่ 8)

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8) "สัมผัสแห่งความสุข"

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8) สัมผัสแห่งความสุข
โดยมีบุญเกียรติ และทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ อิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิเฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยา, ริญญาภัทร์ รังสิมาภิวัฒน์ และเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วมงาน 
ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง "ศิลป์ พีระศรี" เมื่อวันก่อน
นิทรรศการฯจัดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ทุกวัน/เวลา  8.00น - 18.00น

สถานที่ : บ้านอาจารย์ฝรั่ง "ศิลป์ พีระศรี" ถ.ราชวิถึ กรุงเทพฯ