02 มิถุนายน 2564

7 มิย. นี้ เชิญรับชมการเปิดตัวโครงการ"พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 9 ผ่าน FB Live Streaming:"9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน"
ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00-18:15 น. 
ทาง Facebook Fanpage "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

ร่วมสนทนาโดย
🌱 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
🌱 อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
🌱 โจน จันใด ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ และประธานธรรมธุรกิจ
🌱 ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินรายการโดย สัญญา คุณากร

แล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า 
"ศาสตร์พระราชา"  ฝ่าทุกวิกฤตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง...