05 มีนาคม 2564

"สมศักดิ์" ลุย จ.สุโขทัย เปิดโครงการ "ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข"

โครงการ "ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข" หวังทำงานเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
เร่งแก้ปัญหาจากต้นทางเข้าถึงสาเหตุ เพื่อขจัดอย่างยั่งยืน พร้อมวางแผนแก้ความจนเพิ่มราย

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมไพลิน  จ.สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการ "ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข"โดยมีนายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อธิบดีกรมต่างๆในกระทรวงยุติธรรม ผู้บรหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการและประชาชนในจ.สุโขทัย ร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกชนชั้น ขึ้นอยู่กับทุกคนในที่นี้ที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยเร็ว เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในจังหวัด และในปี 2564 กับนโยบายยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน ที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยทางกระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ และภาคองค์กรประชาชที่ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวยุติธรรม เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และเราจะทำงานตั้งแต่ต้นทาง เข้าถึงสาเหตุของปัญหา เพราะเราไม่อยากแก้ปัญหาที่ปลายน้ำ ตรงนั้นจะแก้ได้ยากและไม่ยั่งยืน เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วใช้กลไกต่างๆ องค์ประกอบการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเกือบทั้งหมด ซึ่งเรากำลังดำเนินการและขับเคลื่อนโดยเร็ว และอย่างการรับเรื่องร้องเรียน บางครั้งประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากมาย เรากำลังทำให้ครอบคลุมและสะดวกมากขึ้น มีการกระจายศูนย์รับเรื่องและสร้างแอฟพิเคชั่นสร้างความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของรัฐบาลในการช่วยเหลือ  ซึ่งบางพื้นที่ไม่รู้เลยว่ามีการให้ความช่วยเหลือเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึง เช่น ผู้เสียหายและเหยื่อจากคดีอาญา ซึ่งไม่ใช่ดูแลแค่คนไทยเท่านั้นแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศด้วย


"ยืนยันการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตทุกท่านได้เห็นมาตลอด 20 กว่าปี ผมยังคงเส้นคงวาในเรื่องความยุติธรรม ช่วยเหลือด้วยเหตุด้วยผล อะไรที่มีเหตุผลผมไม่เคยละเลยที่จะเข้าไปช่วยแก้ไข ไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามเกินแก้ไข ผมได้ทำงานในกระทรวงยุติธรรมร่วมกับข้าราชการเรามีการเพิ่มเติมหลายอย่าง เช่น การปราบปรามยาเสพติด ที่เราเน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจกับยาเสพติดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปัญหาความยากจนก็เป็นสาเหตุใหญ่ของสังคม เราจะร่วมกันศึกษาว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนสุโขทัยได้อย่างไรบ้าง เราเตรียมอาชีพเสริมขึ้นมา เช่น ปศุสัตว์ และต้องมีอาชีพรองต่างๆ นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมออกกฎหมายเพื่อช่วยสังคม เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนที่นักโทษคดีร้ายแรงจะพ้นโทษ ทำให้สังคมรับรู้ว่าพวกเขาจะออกมาให้เกิดการระวัง กระทรวงยุติธรรมจะทำกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเราจะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม อาจจะปล่อยก่อนเวลา 1-2 ปี แล้วควบคุมโดย ศูนย์ JSOC ติดกำไล EM เพื่อให้สังคมเตรียมพร้อม รับรู้ว่าจะมีบุคคลลักษณะนี้เข้ามาอยู่ในสังคม จะได้เฝ้าะวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอีก"

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดี และรางวัลยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน โดยเป็นสำนักงานที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ และ
ยังมีการมอบรางวัลให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นใน จังหวัดสุโขทัย ต่อด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยจากคดีอาญา 9 รายรวม เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท และนายสมศักดิ์  เดินชมนิทรรศการผลงานสำคัญของกรมต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง อาทิ การใช้อุปกรณ์กำไล EM การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การคุ้มครองสิทธิ เรือนจำท่องเที่ยวและการไกล่เกลี่ย เป็นต้น


โครงการ "ขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข"