05 มีนาคม 2564

"สมศักดิ์"ประชุมโครงการขับเคลื่อนไทยให้โจทย์ผู้ว่าฯ

เร่งเก็บสถิติหาอาชีพใหม่ ประชุมอัพเดตทุกเดือน ให้ชลประทานทำโครงการแก้มลิง ลุยบ้านมนต์คีรีโชว์ต่อสายตรงหน่วยงานช่วยแก้น้ำแล้งให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จ.สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดอาคารบูรณาการอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายวิศิฏษ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ  ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการ
จ.สุโขทัยร่วมงาน 
โดยนายสมศักดิ์ และคณะได้ร่วมกันกดปุ่มเปิดป้ายอาคารอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้ จากคุ้มครองสิทธิจ.สุโขทัย ได้เข้ามอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณด้วย จากนั้นนายสมศักดิ์และคณะได้เดินสำรวจอาคาร และได้ร่วมประชุมกับภาคส่วนต่างๆในจ.สุโขทัย อาทิ เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เพื่อหารือถึงโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแบ่งกันรับปัญหาและช่วยจังหวัดคิด ตนอยากเห็นจ.สุโขทัย มีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้ร่วมกันวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ในเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องของจังหวัด แต่สิ่งที่เราอยากคุยคือเรื่องที่ไม่ใช้งบประมาณมากนักหรือไม่ใช้เลย เราจะส่งเสริมนโยบายอะไร
ให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากให้เพิ่มสักเดือนละ 500 บาท อย่างที่เราควรสนับสนุน คือ การเกษตร ที่พื้นที่สุโขทัยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงควรหาพืชเศรษฐกิจอื่นๆมาปลุกเสริม แต่ต้องดูถึงความต้องการของตลาดด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ตนจึงอยากฝากการบ้านให้ทุกคนช่วยกันคิดโดยไวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้เร็วที่สุด และเรื่องของชลประทาน หาที่ทำแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและป้องกันน้ำท่วม การเก็บ
สถติต่างๆ ขอให้ทำไว้ตลอด ทางส่วนราชการควรประชุมทุกเดือนเพื่ออัพเดตข้อมูลในการทำงาน ต่อมาเวลา 15.30 น. นายสมศักดิ์ และคณะได้ทางมายัง บ้านมนต์คีรี หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อดูโครงการวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนอยากทำหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง วันนี้ตนเห็นที่นี่มีทางออก เมื่อแล้งทำเกษตรไม่ได้ก็เลี้ยงวัวตรงนี้ถือว่าถูกใจตน และอยากทำบ่อน้ำสัก
จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสำรวจว่าจะทำตรงจุดไหนได้บ้าง วันนี้เราต้องช่วยกัน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิสามารถช่วยการไกล่เกลี่ยหนี้สินได้ คดีความต่างๆหรือใครถูกทำร้านกลั่นแกล้งเราช่วยได้ มีการชดเชย สำนักงานยุติธรรมอยู่ที่ไหนท่านไปแจ้งร้องเรียนได้ มีบริการให้ ตาม พ.ร.บ.
ค่าตอบแทน ค่าทดแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และเรามีนโยบายใหม่ๆ ที่อยากแจ้งให้ประชาชน
ทราบ เช่น การยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด การใช้กำไล EM 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ระหว่างพูดคุย ชาวบ้านได้แจ้งว่าที่หมู่บ้านมีปัญหาน้ำแล้งมานาน นายสมศักดิ์ จึงได้เสนอไอเดีย โทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า จะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจว่าจะสามารถขุดเจาะตรงจุดใดได้บ้าง คาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังกว่า 100 คนได้ปรบมือแสดงความยินดีและ
ชื่อชมการประสานงานในครั้งนี้ จากนั้นนายสมศักดิ์ได้เดินดูการเลี้ยงโคและพูดคุยปัญหากับชาวบ้าน