13 กรกฎาคม 2563

ARROW ร่วมปันน้ำใจในโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” ทั่วประเทศ

สืบเนื่องจากบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จัดตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน”9 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเยียวยาจิตใจผ่านวิกฤต COVID-19ร่วมกัน 

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายARROW ร่วมกับแบรนด์ GETAWAY , HORNBILLและARROW LITEได้สานต่อนโยบายโครงการ “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน”โดยขอร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4แบรนด์ ไปยังสาขาต่างๆ ได้แก่อำเภอหาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ชลบุรีด้วยมุ่งหวังการเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน