10 กุมภาพันธ์ 2563

“ณรงค์ศักดิ์” ขึ้นแท่นประธานกรรมการหอการค้าไทย- จีน สมัยที่ 27

เตรียมขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำเชื่อมการค้า-ลงทุนผ่านเส้นทางสายไหมใหม่-อีอีซี

หอการค้าไทย –จีน เปิดตัว “ณรงค์ศักดิ์” ขึ้นเก้าอี้ประธานคนใหม่  ประกาศขับเคลื่อนองค์กรขึ้นแท่นองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำในไทย หนุนเชื่อมการค้าและการลงทุนไทยและจีนผ่านนโยบาย One Belt One Road ของจีนและ "อีอีซี" ของไทย พร้อมส่งกำลังใจชาวจีนผ่านพ้นฝันร้ายไวรัสโคโรน่า  นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล  ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน (Thai Chinese Chamber of Commerce หรือ Thai CC) สมัยที่ 27 เปิดเผยภายหลังการรับมอบตำแหน่งประธานหอการค้าไทย – จีน  วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2563) ว่า หอการค้าไทย- จีน ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานถึง 110 ปีและในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย - จีนพร้อมที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทยให้เชื่อมต่อกับนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt One Road) ของจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตต่อไป     
ปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยเนื่องจากเป็นตลาดการค้าที่มีขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชาชนมากกว่า 1,300 ล้านคน ขณะเดียวกันจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกดังนั้น Thai CC จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในอนาคต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวจีนโพ้นทะเลที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ โดยในช่วงการบริหารงาน ได้เตรียมแผนที่จะผลักดันให้เกิดการประชุมสมัชชาชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเชื่อมโยงการค้า และการลงทุน ที่จะขยายขอบเขตในการร่วมกันทางธุรกิจในขนาดใหญ่มากขึ้น   
       
"ผมพร้อมที่จะสานต่อภารกิจเพื่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศในทุกมิติ และสืบสานปณิธานของ Thai CC ด้วยการยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และบริหารจัดการแบบองค์รวม สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ สืบสานวัฒนธรรมจีน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม และพร้อมที่ยกระดับองค์กร Thai CC ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของกลุ่มองค์กรการค้าระหว่างประเทศที่ปัจจุบันไทยมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 36 แห่ง" นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว


ปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยโดยในปี 2562 มียอดสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 2.92 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.04 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.8% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) ปี 2562 พบว่านักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดด้วยมูลค่า 2.6 แสนล้านบาท และที่สำคัญนักท่องเที่ยวจากจีนยังครองแชมป์การท่องเที่ยวในไทยสูงสุด
     
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศจีนที่ประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่นที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศจีนดังนั้น Thai CC พร้อมให้กำลังใจชาวจีนที่อยู่ในประเทศจีน และนักธุรกิจจีนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้