09 มีนาคม 2567

”นฤมล“ ชวน Toyota Tsusho มาขยายการลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจไฮโดรเจนในไทย เชื่อไทยมีความพร้อมศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้นำคณะทีมไทยแลนด์ พร้อมด้วย นางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือ กับนาย Jun Karato Executive Officer, Deputy of Chief Technology Officer of Toyota Tsusho Corporation 

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) มีความร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับไทยในการผลิตต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง  จากรถกระบะที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยใช้วัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศและจากการพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกัน ระหว่างวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นและไทย มีการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากกรมการขนส่งทางบก และได้ผ่านการวิ่งทดสอบการใช้งานบนท้องถนนจริงเป็นระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร ทั้งนึ้ ได้นำรถต้นแบบแสดงในงาน Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023 ด้วยแล้ว

“จากการหารือกับผู้บริหาร Toyota Tsusho ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับกฎระเบียบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศทั่วโลก Toyota Tsusho เห็นว่าประเทศไทย มีความพร้อมด้านวัตถุดิบในการผลิต biogas และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจด้านนี้ในประเทศไทย” ผู้แทนการค้าไทยย้ำสำหรับ Toyota Tsusho เป็น 1 ใน 17 กลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ Toyota Group โดยดำเนินธุรกิจในเครือที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ค้าขายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ โดย โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ได้เข้าจดทะเบียนดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผ่านบริษัทต่างๆ จำนวนของประเทศมาก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500