23 มีนาคม 2567

Live Life Details งานปักดิ้นสุดวิจิตรบรรจงของช่างฝีมือไทย

สร้างแรงบันดาลใจ ส่งออกไกลต่างประเทศ                 

         

ความวิจิตรบรรจงของงานปักดิ้น  ของช่างฝีมือไทย  สร้างแรงบันดาลใจ ให้
พัชรวรรณ
  เชยสาคร หลงใหลและนำลวดลายไทยและการปักดิ้นมาออกแบบเครื่องประดับที่ใช้งานได้จริงแบบสวมใส่ได้ทุกวัน
 

 ชอบดูโขน ชอบเครื่องแต่งกายของตัวละคร เป็นศิลปะการปักดิ้นทองของไทยเลยไปลงเรียนการปักพัตราภรณ อยากให้ศิลปะอันงดงามนี้มาอยู่ในชีวิตประจําวัน จึงเกิดเป็นงานออกแบบ ลวดลายใหม่ให้ร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณความละเอียดปราณีต ตามแบบศิลปะการปักดิ้นของไทย

 

การออกแบบเครื่องประดับ ของ ลีฟ ไลฟ ดีเทล เห็นถึงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย เชื่อมโยง กับ ความสวยงามของธรรมชาติ ความสุนทรียที่จะเติมเต็ม คุณค่าในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ต่อยอดงานฝีมือปักดิ้นสกุลช่างโบราณ นำแรงงานฝีมือจากชุมชนพัฒนาสู่ตลาดสากล ออกแบบเพื่อยกระดับหัตถกรรมชุมชนให้มี มูลค่า เข้าถึงรสนิยมสากล  ทํางานร่วมกับนัก ออกแบบลาย เพื่อสร้างสรรค์คชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์มีรากทางวัฒนธรรม และยังเป็นการต่อยอด งาน ศิลปะการปักภูมิปัญญาอันละเอียดลออของคนไทยให้สามารถใช้งานได้และร่วมสมัย

 

คอลเลคชั่น ดอกไม้ต้นไม้และสายน้ำ FLOWER, TREE and WATER COLLECTION  ลายปักเอกลักษณ์ของแบรนด์ บอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของธรรมชาติโดยสายน้ำหมายถึงกําลังใจ ต้นไม้หมายถึงการเติบโต และดอกไม้หมายถึงความหวังและรุ่งโรจน์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่นำซอฟท์พาวเวอร์ไทยมาต่อยอดให้มีอายุ
สืบต่ออย่างมีสไตล์

 

ร่วมสัมผัสแรงบันดาลใจ การค้นพบ และความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ 
STYLE Bangkok 2024 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 
www.stylebangkokfair.com