10 มีนาคม 2567

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา


รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สมัครฟรี บวชฟรี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีทุนส่งถึงระดับปริญญา) 

หลักจบหลักสูตร ได้รับวุฒิการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

- วุฒิสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษา

- วุฒิทางธรรม นักธรรม และบาลี

- พร้อม ใบประกาศนียบัตร สารพัดช่าง สายวิชาชีพฯ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนศรีวิชาวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโรงเรียนฯ โทรศัพท์ 092-617-7189 และ 085-177-9169