08 ธันวาคม 2566

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอเชิญชมนิทรรศการภาพศิลปิน จากกลุ่ม “ StuDAENG “

จากกลุ่ม “ StuDAENG “ ในการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์ คอนเวนชั่น ขอเชิญชมนิทรรศการภาพผลงานมากกว่า 37 ศิลปิน จากกลุ่ม “ StuDAENG “ ในการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ณ บริเวณห้อง THE HERITAGE GALLERY ART และอาคารแสดงศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ของโรงแรมฯ ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567
จุดที่ 1 เป็นการแสดงผลงานของกลุ่มศิลปินกลุ่มสตูแดง ที่นำเสนอผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายสไตล์ มีทั้งเทคนิคการนำเสนอผลศิลปะ มีทั้งสีน้ำมัน สีอะคริลิค สีฝุ่น สีน้ำ และเทคนิคชาโคล โดยได้รวบรวมเพื่อนศิลปินนักศึกษาจากหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่ม Illus Illy CEI กลุ่ม พุทธศิลป์ มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย กลุ่มศิลปินสีน้ำ กลุ่มศิลปินอิสระ เชียงราย

จุดที่ 2 - Solo Exhibition Art  Flame of Mind by ภัทรเศวต ภัทรจุมพตนำเสนอผลงานศิลปะสื่อมารในจิตใจ ซึ่งจะแสดงออกมาเมื่อมีกิเลสครอบงำ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าไม่กำจัดมารเหล่านี้ จะหวังเข้าสู่กระแสธรรมเพื่อนิพพานคงยาก

จุดที่  3 Graffiti Art By MIC & MART หรือคุณลิขสิทธิ์ กันตะบุตร และคุณมาตร จงสมสกุลเดิม สื่อการปลดปล่อยพลังที่โดนกักขังไว้เนินนาน ความสุขของผู้โดนปลดปล่อย ดวงตาของการปลดปล่อยอนิทรรศการ สมดุลย์แห่งโลกิยะวิสัย นำเสนอในเรื่องจิตใจในด้านดี และด้านร้ายของมนุษย์ผ่านภาพวาดบนเฟรมที่ใช้เลือดของศิลปินมาเป็นส่วนผสม ที่มีสิ่งเร้าเป็นภาพวาดบนผนังของห้อง

คุณบัณฑิต มาลัยลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น


The  Heritage Chiang Rai Hotel and Convention  ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการภาพผลงาน และให้กำลังใจ สนับสนุนผลงานศิลปินมากกว่า 37 ท่าน จากกลุ่ม “ StuDAENG “  ในการจัดแสดง งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ณ บริเวณ ห้อง The Heritage GALLERY ART และอาคารแสดงศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่โรงแรมแฮอริเทจฯ ที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม  2566 – 30 เมษายน 2567สำรองห้องพักได้ที่ https://bit.ly/3eCYMKY

𝗙𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

🌐 https://www.heritagechiangrai.com/

📬 m.me/TheHeritageChiangRai

💬 Line ID: @335tkcsv

📞 052 055 888

📩 reservation@heritagechiangrai.com#TheHeritageChiangRaiHotelandConvention #โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น #TheBiggestHotelandConvention #ChiangRai #Thailand #Thailandbiennale #Thailandbiennalechiangrai #Thailandbiennalechiangrai202