13 ธันวาคม 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ กิจกรรม 28 ปี


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ กิจกรรม 28 ปี ศพส.ขอนแก่นกับการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ กิจกรรม 28 ปี ศพส.ขอนแก่นกับการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศูนย์ฯ จำนวน 7 คน ร่วมเสวนาทิศทางการต่อยอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่การเป็น Soft Power และสาธิตการแข่งขันกีฬาปิงปองลำดวนผู้สูงอายุ โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กล่าวรายงาน ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเข้าร่วมงาน


ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น