24 พฤศจิกายน 2566

บมจ. เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เป็นรางวัลที่เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากการคัดเลือกธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีธุรกิจที่ SME ที่ได้รับรางวัลจำนวน  20 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดและโปร่งใส่โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว. ภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนนักบริหารเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023  ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “STRENGTHENING BUSINESS WITH ESG MODEL”  เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยแนวคิด ESG จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอน และการเปลี่ยนแปลงทั้งภาวะสังคม ผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับโครงสร้างทางธุรกิจรองรับธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในหลาย ๆ ด้าน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” นี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเชิดชูองค์กรที่โดดเด่นและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆต่อไป”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มี กับนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ เพื่อร่วมกันคัดเลือกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ คณะกรรมการมุ่งให้หลักเกณฑ์การพิจารณาธุรกิจ SME ที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตน ท่ามกลางการปรับตัวตามวิถีชีวิตปกติใหม่ที่เกิดขึ้น ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย”

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีดีแบงค์ กล่าวว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business + และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการจัดงานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” ซึ่งเราได้ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านดังนั้นงานมอบรางวัล  “THAILAND TOP SME AWARDS 2023” นี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ให้ก้าวหน้า พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้สามารถแข่งขันในตลาดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG”  


สำหรับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล ประกอบด้วย


1.  รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด

2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี ได้แก่ บริษัท ฟู้ด พอร์ต จำกัด

3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริการแห่งปี ได้แก่ คลีนิคทันตกรรมโซเด้นท์

4. รางวัลธุรกิจการเกษตรแห่งปี ได้แก่ บริษัท ภูตะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ จำกัด

5. รางวัลธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม จำกัด

6. รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

7. รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี ได้แก่ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด

8. รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี ได้แก่ บริษัท เมต้าเวิร์ส เอ๊กซ์อาร์ จำกัด

9. รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

10. รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ดีไลท์88 จำกัด

11. รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด

12. รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ได้แก่ บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด

13. รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี ได้แก่ บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

14. รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี ได้แก่ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

15. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด

16. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จำกัด

17. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

18. รางวัลประเภทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ บริษัท สิงหา ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

19. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ พีไฟว์กรุ๊ป

20. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ จำกัด