18 กันยายน 2566

WebClub Thailand นำสมาชิกสื่อมวลชนและคณะเข้าพบ ผู้ว่าฯ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์”


วันนี้ 18 กันยายน 2566 นาริฐา  จ้อยเอม ประธานชมรม WebClub Thailand นำสมาชิกสื่อมวลชนและคณะเข้าพบ ผู้ว่าฯ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 18 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อแสดงความยินดีต่อการรับตำแหน่งและรับทราบถึงแนวนโยบายด้านการท่องเที่ยว ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวล้วนมีส่วนช่วยทุกคนในทุกระดับของประเทศ