13 กันยายน 2566

GISBH 100 สาขาทั่วโลก กับรูปแบบการบริหารงานตามระบอบอิสลาม


GISBH มูลนิธิเพื่อภารดรภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจเพียงพอตามแนวคิดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักความรักซึ่งกันและกันในทุกเชื้อชาติศาสนา ทีมงาน โวยวายดอทคอม ได้มีโอกาส พบผู้บริหารและทีมงานเชฟ GISBH และอาจารย์อาคม โสมนัส (มะรูฟ) GISBH ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง อาหารกลางวัน  ด้วยเมนูพิเศษที่สามารถเลือกได้ตามสไตล์ของตนเองร้านอาหาร อิควานดีไลท์ ปัตตานี เล่าถึงที่มากิจการของ GISBH ที่มีทั้ง ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ที่พัก มินิมาร์ท ฯลฯ ใน 5 รัฐ ของประเทศมาเลเซีย โกลบอล อิฆวาน เป็นเครือข่ายธุรกิจอิสลามที่ใหญ่ที่สุด มีธุรกิจหลายสิบธุรกิจ มีสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วโลก โดยมีฐานใหญ่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อปี 2000  แต่องค์กรได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1974 ภารดรภาพ (GISBH) มีการดำเนินงาน ที่มิได้มุ่งหวังที่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว ใจความสำคัญคือ การให้บริการรอบด้าน พร้อมมอบความสุขกับทุกคนด้วยแนวคิด “ผู้ที่มาเยือนอิฆวาน คือผู้นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล” จึงไม่แปลกที่จะเห็นรอยยิ้ม มิตรภาพและ ความจริงใจไม่แยกเชื้อชาติ
GISBH มีรูปแบบการบริหารงานตามระบอบอิสลาม แนวคิดของ GISBH คือ การสร้างธุรกิจฮาลาลโดยมุสลิม ซึ่งมีแนวคิดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีธุรกิจครอบคลุมครบวงจร มีสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ของประชาชน โดยเฉพาะที่สังคมอิสลามตามหลักความรักซึ่งกันและกันในทุกเชื้อชาติศาสนา โดยมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีบริษัทลูก 10 บริษัท ดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยมีธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 500 ธุรกิจ


นอกจากจะมีร้านอาหาร เบเกอรี่แล้ว ยังมีโรงงาน ซักรีด คลินิค ร้านบูติก ร้านตัดเสื้อ ตลอดจน ในเรื่องของการศึกษา ที่มีตั้งแต่ระดับเนิร์สเซอรี่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนสาขาต่างประเทศ พยายามให้มีสาขาในทุกทวีป หรือหากไม่มีก็จะส่งตัวแทนไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสังคมที่นั่น กับผู้นำ และองค์กรศาสนา ทั้งใน ออสเตรเลีย รัสเซีย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การกลับคืนสู่พระเจ้า

GISBH มีรูปแบบการบริหารงานตามระบอบอิสลาม แนวคิดของ GISBH คือ การสร้างธุรกิจฮาลาลโดยมุสลิม ซึ่งมีแนวคิดตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีธุรกิจครอบคลุมครบวงจร มีสาขามากกว่า 100 สาขาทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ของประชาชน โดยเฉพาะที่สังคมอิสลามตามหลักความรักซึ่งกันและกันในทุกเชื้อชาติศาสนา โดยมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีบริษัทลูก 10 บริษัท ดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยมีธุรกิจต่าง ๆ มากกว่า 500 ธุรกิจ

นอกจากจะมีร้านอาหาร เบเกอรี่แล้ว ยังมีโรงงาน ซักรีด คลินิค ร้านบูติก ร้านตัดเสื้อ ตลอดจน ในเรื่องของการศึกษา ที่มีตั้งแต่ระดับเนิร์สเซอรี่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่วนสาขาต่างประเทศ พยายามให้มีสาขาในทุกทวีป หรือหากไม่มีจะส่งตัวแทนไปเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสังคมที่นั่น กับผู้นำ และองค์กรศาสนา ทั้งใน ออสเตรเลีย รัสเซีย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การกลับคืนสู่พระเจ้า


อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของ GISBH นอกเหนือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ดำเนินการตามหลักการอิสลาม หลักฮาลาลขายไม่แพงแล้ว ก็ยังเน้นการทำกิจกรรม ขัดเกลาจิตใจ ฟื้นฟูจิตวิญญาณ ด้วยวิถีการดำรงชีวิตอิสลาม ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับ และหากเกิดปัญหาใน GISBH ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัว ปัญหาของลูก ๆ ภรรยา หรือ ปัญหาวัยรุ่น GISBH ก็พร้อมช่วยกันแก้ไข โดยจะมีทีมเฉพาะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับบรรดาผู้นำ นั้น จะทำการดูแลพัฒนา และฟื้นฟูจิตวิญญาณ ของทุกคนในองค์กรที่ทำกันเป็นประจำในทุกวัน สำหรับแนวการทำธุรกิจเป็นไปตามหลักอิสลาม คือ เป็นศาสนาแห่งสันติสุข การทำการค้าจึงยึดมั่นในมุมของศาสนา ไม่สร้างความลำบากให้แก่ผู้อื่น