07 สิงหาคม 2566

แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากร “มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ” ครั้งที่ 4


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ “มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ” ครั้งที่ 4วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ “มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ” ครั้งที่ 4 The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 Plenary lecture 1 : การเสวนา “ก้าวต่อไปของสังคมไทย ในยุคสังคมผู้สูงอายุ 


โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมการเสวนา ณ Plenary Hall อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุที่รัก