11 กรกฎาคม 2566

โรงแรมอมารี พัทยา ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566, อมารีพัทยา จัดพีธีรับมอบประกาศนียบัตร  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม อมารี พัทยา โดยการรับรองจากองค์กรตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและบริการชั้นนำอย่าง บริษัทอินเตอร์เทคประเทศไทย สำหรับมาตรฐาน ISO 22000:2018 (Food Safety Management System) อย่างเป็นทางการ ในด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร การจัดการที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดของ GHP, HACCP และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กร ถือเป็นที่แรกของภาคตะวันออก และที่แรกในเครือ ONYX Hospitality Group อีกด้วย


โดยมี คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ร่วมเป็นประธานในการแสดงความยินดีแก่โรงแรม
อมารีพัทยา และคุณสุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ ผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงแรมอมารี พัทยา ซึ่งเป็นการยืนยันว่าโรงแรมมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและมาตรฐานสูงสุดในการจัดการอาหารให้แก่ลูกค้าและผู้เข้าพักที่มาใช้บริการอย่างมีความมั่นใจ   

ทั้งนี้เพื่อตอบรับนโยบายของเมืองพัทยา ในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้า (MICE City) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และครอบคลุมถึง Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) หรือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมท่องเที่ยวทางธุรกิจในเมืองพัทยา ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยให้คำปรึกษาและการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดงานที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ถือเป็นการยืนยันเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับโรงแรมอมารีพัทยาในการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุดในด้านอาหารและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเราต่อไป