11 กรกฎาคม 2566

สำนักงานอัยการอบรมป้องกันบุคคลสูญหาย


นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมตาม “โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 


โดยมี อิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช รองอัยการสูงสุด โกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีฝ่ายอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และ วีระชาติ ศรีบุญมา  ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน