02 กรกฎาคม 2566

วศิน วรรณพฤกษ์ คว้ารางวัลผู้บริหารงานภาครัฐยอดเยี่ยมจากเวที Asia Top Awards 2023

พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ สุดยอดบุคคลและองค์กรในระดับเอเชีย Asia Top Awards 2023 โดยในงานนี้มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายหน่วยงานเข้ารับรางวัล หนึ่งในนั้นคือ นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟ้ฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้ารับรางวัลผู้บริหารงานภาครัฐยอดเยี่ยม หรือ รางวัล  Excellence in Public Sector Management Award ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
เมื่อค่ำวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 

สำหรับงาน Asia Top Awards 2023 จัดขึ้นโดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) เพื่อเชิดชูบุคคลอันทรงเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเอเชีย โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย จนเกิดเป็นความร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กรร่วมที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยมองเห็น ศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเชีย ที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านวัฒนธรรมกับ Soft power
ซึ่งทุกด้านต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่าในการพิจารณา คัดสรร คัดเลือก เพื่อให้ได้ “บุคคลอันทรงเกียรติ” ที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ดังกล่าว