02 กรกฎาคม 2566

ม.เซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่ง British Council

ม.เซาธ์อีสท์บางกอก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่ง British Council ใช้ AI ล่าสุดเสริมทักษะนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการทดสอบตามมาตรฐานสากล


ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สพร.) ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ณ. SBU Hall บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ ระหว่าง SBU กับ BC EnglishScore Ltd บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้สถาบันภาษาอังกฤษ British Council ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านภาษาทั้งการฟัง พูด  อ่าน เขียนตามมาตรฐานสากลซึ่งมากกว่ามาตรฐานกระทรวงฯให้แก่นักศึกษาและบุคลกรของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการทดสอบ British Score Test พร้อมเทคโนโลยี่ AI ล่าสุด