10 เมษายน 2566

แม็คโคร - โลตัส จับมือ กรมการค้าภายใน ผนึกกำลังช่วยเกษตรกรไทย

รับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลกว่า 54 ล้าน กก.สร้างเม็ดเงินสู่เกษตรกรกว่า 2,200 ล้านบาท 

แม็คโคร - โลตัส ขานรับนโยบาย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รวมพลังสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ตลาด โดยปี 2566 นี้ ตั้งเป้าหมายการรับซื้อรวมกันกว่า 54 ล้านกิโลกรัม หรือ 54,000 ตัน กระจายผ่านสาขาของแม็คโครและโลตัส กว่า 2,800 แห่งทั่วไทย รวมถึงช่องทางออนไลน์ คาดสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 2,200 ล้านบาท พร้อมจับมือกันกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่อง รับการท่องเที่ยวฟื้นตัว โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเปิดงาน 

นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด แม็คโคร กล่าวว่า แม็คโครและโลตัส ได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย และสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2566 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่คาดการณ์ว่า จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น มะม่วง เงาะ ลำไย มังคุด ลิ้นจี่  ทุเรียน ลองกอง สละ ฯลฯ  โดยทั้งแม็คโคร และโลตัส เป็นช่องทางกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับปีนี้แม็คโคร ได้วางแผนการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลกว่า 36 ล้านกิโลกรัม หรือ 36,000 ตัน เพิ่มขึ้น 20 % จากปีก่อน พร้อมจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องทุกเดือน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Amazing Thai Taste ตั้งแต่ เมษายน – สิงหาคม เพื่อกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีความต้องการวัตถุดิบไปใช้ในการสร้างสรรค์เมนู รับกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังคึกคัก ตามนโยบาย ‘แม็คโคร เคียงข้างเกษตรกรไทย’ ที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาและสร้างโอกาสการเติบโตให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน 



ด้าน นางสาวจิราภรณ์ เลาหะรัตนะวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสดและอาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โลตัส กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ โลตัสได้วางแผนการรับซื้อผลไม้จากชาวสวนตลอดทั้งปี ประมาณ 18 ล้านกิโลกรัม หรือ 18,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 20 % เช่นกัน โดยจะกระจายสินค้าไปยังทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของธุรกิจเพื่อช่วยเกษตรกรไทยระบายผลผลิตสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคผลไม้คุณภาพดีแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรอีกด้วย 

 







 สำหรับความร่วมมือระหว่าง แม็คโคร - โลตัส และ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในครั้งนี้ จะช่วยระบายผลไม้ตามฤดูกาลให้เกษตรกรชาวสวนมากกว่า 101,850 ราย เพื่อลดปัญหาผลิตล้นตลาดหรือราคาตกต่ำ ซึ่งผลไม้ยอดนิยมของไทย อาทิ มะม่วง เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ นอกจากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทยแล้ว ผลไม้ไทยเหล่านี้ ยังถือเป็นหนึ่งในแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งการกระจายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรไทย ไปยังสาขาต่างๆ ของทั้งแม็คโครและโลตัสทั่วประเทศ ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว ที่คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 1.25 แสนล้านบาทด้วย