07 มีนาคม 2566

สืบสาน สีสัน สายเส้นเบญจรงค์ดอนไก่ดีครั้งที่ 13

ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน

เมื่อเวลา 10.00 น ของวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานแถลงข่าวสืบสาน สีสัน สายเส้นเบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 13 ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน โดยมี นางดวงใจ คุ้มสอาด รอง ผอ.ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน  วิชัย ชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรี ตำบลดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรสาคร และนางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี ประชาชนผู้ให้ความสนใจในเรื่องเบญจรงค์ เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยังได้เชิญชวน ให้มาเที่ยวงานสืบสาน สีสัน สายเส้นเบญจรงค์ดอนไก่ดีครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 


ทั้งยังกล่าวเสริมว่าการจัดงานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดีครั้งที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเบญจรงค์ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครและเพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์ ผลงานเบญจรงค์ให้มีอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นมีการจ้างแรงงานในชุมชนและส่งผลทางอ้อมให้กับประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐานตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย