05 ตุลาคม 2565

บี เค เดินหน้าโครงการ MBK Spirit ปันน้ำใจสู่สังคม ส่งมอบคอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 3

เอ็ม บี เค เดินหน้าโครงการเพื่อสังคมสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย โดย นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนผู้บริหารฯ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ MBK Spirit ปันน้ำใจสู่สังคม ตอน คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 3 ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นางประทุมวัลย์ ห้วยทราย (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร นักจัดรายการวิทยุกีฬาชื่อดัง (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนคุณครูและศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านนาโปน้อย ร่วมรับมอบ ณ  สำนักงานเอ็ม บี เค เมื่อเร็ว ๆ นี้