26 ตุลาคม 2565

เว้’ เปิดมุมมองเมืองท่องเที่ยวใหม่ จ่อขึ้นแท่นเขตปกครองพิเศษ อันดับ6 ของแดนลุงโฮ

เว้’ เปิดมุมมองเมืองท่องเที่ยวใหม่ จ่อขึ้นแท่นเขตปกครองพิเศษ อันดับ 6 ของแดนลุงโฮ ก่อนรุกกระชับสัมพันธ์ไทย แน่นเเฟ้น หวังเปิดทาง นทท.ทะลักเข้าดินแดนวังโบราณ

วิภาณฏา กุลสุจริต นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวไทย TFTTA พร้อมคณะบริหาร รวมถึงสื่อมวลชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวนกว่า 30 คน ได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาพร้อมดูงานเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงลึกที่ เมืองเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยมี MR Hoàng hải Minh รองผู้ว่าราชการจังหวัดเว้ Mr Nguyễn văn Phúc ผู้อำนวยการ กรมการท่องเที่ยวจังหวัดเถื่อเทียนเว้ Mr.Dinh Manh Thang นายกสมาคมการท่องเที่ยวเถื่อเทียนเว้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สืบเนื่องจากผู้บริหารเมืองเว้ ได้มองเห็นถึงศักยภาพของเมือง จึงขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการผลักดันให้เว้ เตรียมขึ้นแท่นเป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

Mr.Hoang รองผู้ว่าการเมืองเว้ เผยว่า ที่ผ่านมา เมืองเว้เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างมาก แต่ยังคงยึดหลักความเป็นดินแดนแห่งศิลปะ วัฒนธรรมโบราณ รวมถึงความงดงามและยิ่งใหญของเมืองหลวงเก่า เมืองสุดท้ายแห่งราชวงศ์ ไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมกับรักษาความสงบ และปลอดภัยอย่างที่สุดไว้

รองผู้ว่าการเมืองเว้ เผยต่อว่า ขณะนี้เรามั่นใจว่ามีความพร้อมโดยในเบื้องต้นได้เร่งเปิดเส้นทางบินตรง
“ฟู้บ่าย” - กรุงเทพฯ ให้สามารถ รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากได้ โดยครั้งนี้ เราได้เหมาลำเครื่องบิน นำกลุ่มผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน จากไทย บินตรงจากกรุงเทพฯ เข้าสู่เมืองเว้ เป็นคณะแรก เพราะที่ผ่านมา  กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพสูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนาม มายาวนาน ดังนั้นจึงเริ่มต้นประสานผ่านสมาคมธุรกิจการค้าฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจในทุกด้านต่อไป

ภาพ/ข่าว สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวไทย (TFTTA)


Hue opens a new perspective on the tourist city Pointed to be the 6th Special Administrative Region of the country of Uncle Ho before offensively tightening Thai relations, hoping to open the way for the tourists to spill into the ancient palace territory.

             Wipanda Kulsucharit, President of TFTTA Thai Food Business and Tourism Trade Association, together with the management team including the media and a group of more than 30 tourism business entrepreneurs traveled to study together with an in-depth tour of the opening of tourism areas in Hue City, the Socialist Republic of Vietnam.

     with MR Hoàng hải Minh, Deputy Governor of Hue Province, Mr Nguyễn văn Phúc, Director, Department of Tourism, Thua Thien Hue Province, Mr. Dinh Manh Thang, President of Thua Thien Hue Tourism Association. warm welcome

        due to the city administrators saw the potential of the city therefore asking for cooperation with various sectors, both the government and the private sector to carry out a push to Hue Prepare to become a city that stands out for its culture and history.

      Mr. Hoang, deputy governor of Hue, said that in the past, Hue has made great progress. but still adheres to the principle of being a land of art ancient culture including the beauty and grandeur of the old capital The last city of the royal family firmly along with keeping calm and the most safe

       Deputy Governor of Hue added that at the moment, we are confident that we are ready, initially accelerating the opening of the direct route "Phu Bai" - Bangkok to be able to receive a large number of tourists who will travel. aircraft fuselage led a group of entrepreneurs and media from Thailand to fly directly from Bangkok Entering Hue as the first group because in the past we see that Thai tourists have high potential. and has a good relationship with Vietnam for a long time, therefore began to coordinate through the trade association to further expand the business in all aspects

Photo / News Thai Food Business and Tourism Trade Association (TFTTA)