07 กันยายน 2565

อินฟอร์มาจัดงาน งาน Thai Water Expo 2022 สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย

เดินหน้าปักหมุดใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน

งาน Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเดินหน้าจัดงาน ชูแนวคิด การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        ประเด็นเรื่องการขาดแคลนน้ำ ถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีการประชุมสุดยอดระดับโลกอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ศตวรรษที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มสหประชาชาติ ( UNSDG ) ระบุว่าขณะนี้ร้อยละ 40 ของคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคการศึกษา จัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 และในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs" หรือ "การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

      ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวว่า “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เรามีเป้าหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่ของการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้งและคุณภาพน้ำ โดยดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา สทนช.ได้ขยายผลผ่านการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ อาทิ ระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ , ระบบ ONE MAP เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งระบบ Thai Water Resources เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศ” 

“การจัดงาน Thai Water Expo 2022 ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญในการร่วมกันพาไทยไปสู่ความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก SGDs ของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นจะให้มีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน นับเป็นเป้าหมายที่เป็นความท้าทายสำคัญที่จะเข้าถึงสำหรับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย” เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย 

   ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เราเชื่อมั่นความมั่นคงทางน้ำจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในวันข้างหน้า ทาง วิศวฯ จุฬาฯ เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเปิดเวทีให้นักศึกษาคิดค้นงานวิจัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ ชั้นนำทั้งของไทยและอาเซียน เพื่อร่วมกันตกผลึกและสร้างประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการน้ำ 

 “โดยในปีนี้ทาง วิศวฯ จุฬาฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดการประชุมนานานาชาติ Water Forum ในห้อข้อ “Enhance the Caps of Water Resource Management to Cope with Climate Change in Post COP26” หรือ “ยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลัง COP26” ภายในงาน THW 2022  โดยในฟอรั่มนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานด้านเงินและการลงทุนเฉพาะด้านน้ำ มาให้ข้อมูลเพื่อร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญและมองหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขสภาพภูมิอากาศในอนาคต พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานวิจัยและโครงการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ต่อการต่อยอดการจัดการน้ำในมิติต่างๆ” ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กล่าวเสริม

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า Thai Water Expo 2022 (THW) ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs" หรือ การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการน้ำและน้ำเสีย จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Yokogawa, Nagase, Kuraray และจากพาวิเลียนสวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมด้านการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรน้ำให้ทันสมัยและขยายผลในการยกระดับการจัดการน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เตรียมพบกับงาน Thai Water Expo 2022 จะจัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565

ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์