15 กันยายน 2565

ประสบการณ์เดินทางรูปแบบใหม่ (New Experience) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายปี 2565 ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 160 ล้าน คนครั้ง พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางรูปแบบใหม่ (New Experience) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 ภูมิภาค

วันนี้ (15 กันยายน 2565) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงานเสวนา “Transportation United for Happy Journey: คมนาคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเดินทางแห่งความสุข” ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งของประเทศไทย เชื่อมโยงทุกช่องทางการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ทั้งนี้นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. จะร่วมเสวนาถึงแนวทางการบูรณาการใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐานการบริการการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาท่าเทียบเรือ มาตรฐานการบริการรถขนส่งสาธารณะและแท็กซี่ 2) การเพิ่มรูปแบบการเดินทาง เช่น การเชื่อมโยงการเดินทางทางราง การพัฒนาศักยภาพของสนามบินในเมืองรอง และ 3) การเพิ่มความถี่ของระบบขนส่ง เช่น การเพิ่มความถี่ของสายการบินเส้นทางในประเทศ  และการเดินทางเชื่อมโยงเมืองหลักกับเมืองรอง ซึ่งล้วนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางแบบ “ไทยเที่ยวไทย” 

ททท. คาดว่า ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเดินทาง (Ease of Traveling) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยการทำตลาดที่เน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ผลักดันให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวราว 50% ของปี 2562 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว
กลับมาได้ 80% ของปี 2562 อีกด้วย


#AmazingThailand
#AmazingNewChapters
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#กระทรวงคมนาคม