15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมแรกหลังจากมีการ คลิกออฟของโครงการ Korat Wellness Corridor

เป็นกิจกรรมแรกหลังจากมีการ คลิกออฟของโครงการ Korat Wellness Corridor เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนก 2565 ที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นระยะเวลาของการเตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการประมาณหลายปีนี้ น่าจะเดือนตุลาคม กิจกรรมต่างๆ มีทั้งพาไปเดินป่าชมธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัด ไฮไลท์ คือ การเข้าสู่โครงการ Korat Wellness Corridor คือสุขภาพ ซึ่งมีมากมายการนวดตัว การนวดเท้า การรมยา การบำบัดทาง Therapist และรูปแบบใหม่ๆ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ตรงนี้การดูแลสุขภาพของ Korat Wellness Corridor ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราในอีกหนึ่งสาขา นอกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวแล้ว ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจจะแยกเป็นสองประการคือ Medical Tourism การรักษาสุขภาพคนที่มีความเจ็บป่วยต่างๆ และอีกหนึ่งคือ Wellness การดูแลก่อนที่จะป่วย

การเป็น Korat Wellness Corridor เป็นห่วงโซ่ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการต่างๆ มากมาย ทั้งผู้ประกอบการ รายเล็ก รายใหญ่ Micro สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ของเครื่องใช้ สินค้าของฝาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้บริการต่างๆ พนักงานนวด พนักงานที่ดูแลความสะดวกสบายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี


 นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของนครราชสีมาของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการ ตอนนี้มี ของฝาก สินค้าโอท็อปต่างๆ สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งผู้บริการ พนักงานแรงงาน รถทัวร์ รถโดยสาร ร้านอาหาร มากมาย โครงการนี้จะกระจายรายได้ไปจนถึงรากหญ้าของจังหวัดนครราชสีมาของเราด้วย ซึ่งจริงๆ แล้ว Korat Wellness Corridor ของเรา Kick off ไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นระยะของการเตรียมตัว ในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ธรรมชาติต่างๆ สมบูรณ์แบบมาก ระหว่างนี้ผู้ประกอบการต่างๆ เตรียมตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดตัวไม่น่าเกินตุลาคม

สำหรับ High Season ของเขาใหญ่จะเป็นช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ขณะเดียวกันจะเป็นการดำเนินการโครงการ Korat Wellness Corridor เปิดดำเนินการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยจะนำเสนอเป็นโปรแกรม สามารถติดตามรายละเอียดจาก เวปไซต์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา www.ncc.or.th เว็ปไซต์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา www.fti.or.th หรือ ที่ www.thepianoresort.com นำเสนอเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ