24 สิงหาคม 2565

รมช.กนกวรรณ เปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นร.ชายแดนใต้ ปี 4

ฝากเก็บเกี่ยวความรู้-ประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อสานฝันการเป็นนักวิทย์ฯ
พัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 4 ค่ายที่ 3 ค่ายเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวต้อนรับ มีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) กล่าวรายงาน และมีนายฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผอ.กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (สช.) ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รอง ผอ.สวทช. นางสาวอรนี เจ๊ะสัน นักวิชาการชำนาญการ (สช.) นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ 

รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ เกิดจากความต้องการของลูกนักเรียนในการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของครูโอ๊ะ ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ ทั้ง 28 คน ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายแล้วก็ขอให้ทุกคนไขว่คว้าความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อตามความฝันดังที่ตั้งใจให้สำเร็จ

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเห็นนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนและการใช้ชีวิต และที่สำคัญคือจะขอเป็นแรงหนุนและให้กำลังใจนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับให้โอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ ได้มีโอกาสเรียนรู้แบบเดียวกับนักเรียนไทยทุกคน ดังนั้นเมื่อนักเรียนทั้ง 28 คน ได้มาเข้าร่วมค่ายแล้ว จะได้รับทั้งความรู้ ได้รับประสบการณ์ในที่ใหม่ ๆ มีเทคโนโลยีทันสมัย มีการประดิษฐ์คิดค้นวิจัย ซึ่งการวิจัยจะสำเร็จได้นั้นต้องมีองค์ประกอบมากมาย การวิจัยจึงทำคนเดียวไม่ได้ ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันกับเพื่อน ในค่ายแห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จะช่วยตามฝันของเรา ในการที่จะเป็นจุดประกาย เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปั้นนักวิทยาศาสตร์ไทยจากเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ก้าวไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงช่วยพัฒนาประเทศ ด้วยโอกาส ความรู้ และประสบการณ์จากค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ครั้งนี้

"จริงอยู่เมื่อมีการแข่งขันเราต้องทำตามกติกา แต่การใช้ชีวิตร่วมกันให้มีความสุข เราต้องจับมือกันสร้างการวิจัยที่มีคุณค่า เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการเรียนรู้ที่จะเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรม ก้าวให้ทันเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมที่จะเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อสานฝันด้วยตัวของนักเรียนเอง ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ เราไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร แต่ต้องใช้โอกาสในชีวิตให้เต็มที่ ด้วยความทุ่มเท และตั้งใจ 

และท้ายสุด ขอขอบคุณ สช. ที่นำนโยบายของรัฐมนตรีสู่การปฏิบัติ ขอขอบคุณ  สวทช. ที่ดูแลน้อง ๆ  เป็นอย่างดี ในนามรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานการศึกษาเอกชน ขอขอบคุณและรู้สึกประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังมั่นใจว่า เมื่อจบจากค่ายแล้ว น้อง ๆ จะกลับไปด้วยความมั่นใจ นำประโยชน์ ประสบการณ์ไปแชร์ต่อให้เพื่อนพี่น้อง ต่อยอดในการพัฒนาตนเอง รัฐบาลขอเป็นกำลังใจและขอให้ประสบความสำเร็จในการตามความฝัน ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว