24 สิงหาคม 2565

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชน ก็ขายกับภาครัฐได้


อัพเดตข่าวเพิ่มเติม เอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบที่จะมาทำการค้ากับภาครัฐไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเพียงอย่างเดียว เป็นประเภทบุคคลธรรมดาก็ได้ เพียงแต่ต้องขึ้นทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้อง และทุกคนที่ต้องการ e-bidding กับหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของทาง สสว. ก่อน เท่านี้ประกอบการก็สามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านมาตรการ THAI SME-GP ซึ่งจะได้แต้มต่อ 2 รูปแบบ แต้มต่อที่ 1 ได้จากลงทะเบียนมาตรการ THAI SME-GP ร้อยละ 10 และแต้มต่อที่ 2 เพิ่มเติมจากสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และลงทะเบียนผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตราสัญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) ก็จะได้แต้มต่อรวมเป็น 15% สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงที่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ซื้อจากเอสเอ็มอีที่ลงทะเบียนผ่านมาตรการ THAI SME-GP ก่อน

THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” 

เอสเอ็มอีที่สนใจลงทะเบียนได้ที่: www.thaismegp.com หรือ สสว. Call Center 1301 กด 1