07 สิงหาคม 2565

“ครูโอ๊ะ” เปิด “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา 2565 ชื่นชมพลังร่วมพัฒนาทุกมิติ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี (สพป.) เขต 2​ โดยมี​ นายอนุชิต​ สังฆสุวรรณ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสฤษดิ์​ บุตรเนียร​ ส.ส.ปราจีนบุรี​ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ​ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ


นางกนกวรรณ​ กล่าวเปิดงานว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ปีการศึกษา 2565 ซึ่งปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดของครูโอ๊ะ การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการรับฟังรายงานจะเห็นได้ว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาไปในหลายด้าน 

ทั้ง ด้านสติปัญญา ทักษะวิชาการ ทักษะฝีมือ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู และผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมไปถึงมีการประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ให้กับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทำให้ผู้ปกครอง องค์กรภายนอกและภายใน ได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนและพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัย มีชีวิตที่ดีมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

“ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ที่ทำให้เห็นถึงการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาในทุกมิติ ขอชื่นชมโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำนิทรรศการมาจัดแสดง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทำให้การศึกษาของปราจีนบุรีบ้านเรามีมิติในการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ในนามของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และครูโอ๊ะซึ่งเป็นลูกหลานชาวปราจีนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนและลูกหลานของบ้านเรา ขอให้ทุกท่านได้รักษาในสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอฝากถึงลูกๆนักเรียนทุกคน ขอให้มีความรับผิดชอบและตั้งใจศึกษาหาความรู้ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งข้อความได้ที่ เฟสบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เพจ ”เราจะรักกันตลอดไป” นางกนกวรรณ กล่าว 

จากนั้น รมช.ศธ.ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรม กว่า 20 บูธ อาทิ  กิจกรรมวิชาการ กีฬา งานฝีมือ งานศิลปะ เป็นต้น