12 กรกฎาคม 2565

อิทธิพล คุณปลื้ม สวดพุทธมนต์ ตักบาตร และปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน สวดพุทธมนต์ ตักบาตร และปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี ดร.คฑา ชินบัญชร ฑูตมาฆบูชา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ นำ ไชยา มิตรชัย กิติยา จิตรภักดีนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 กมลวรรณ ศรีวิไล นักแสดงจากช่อง 7HD   คัท ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู พระเอกซีรีส์ Chains of heart และตรวนธรณี ช่อง 3 และว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์ ในฐานะตัวแทนดาราศิลปิน สภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนา หนึ่งในภาคีเครือข่าย ของงานเข้าร่วมพิธี
ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม