15 กรกฎาคม 2565

42 บางกอก เปิดบ้าน 22-23 กรกฎาคมนี้ เปิดโลกโค้ดดิ้งให้ผู้สนใจได้ค้นหาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนอธิการ 42 บางกอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า 42 บางกอก สถาบันสร้างโปรแกรมเมอร์แห่งแรกของไทยและแห่งที่ 3 ของเอเชีย จะจัดงานเปิดบ้านโค้ดดิ้ง 42 บางกอก – 42 Bangkok Open House 2022 เพื่อต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้ coding/programming หรือต้องการ อัพสกิล ด้านไอที ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 นี้ เวลา 08.30-16.00 น. ที่ชั้น 4 หอสมุดกลาง สจล. 

ภายในงาน Open House รูปแบบไฮบริด ทั้งสองวันเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของโปรแกรมเมอร์ นำโดยทีมผู้บริหาร 42 บางกอก ได้แก่ ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน พร้อม ดร.รุ่งรัตน์ ศรีพนาวัลย์ รักษาการแทนรองอธิการ และ ดร.ชาดา เตรียมวิทยา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการ ให้ผู้สนใจได้รับชมทั้ง on-site และ online รวมทั้งสามารถสมัครเข้าเล่นเกมสุดท้าทายเพื่อรับรางวัลสุดคูล และรับการทดสอบเพื่อเป็นนักศึกษา 

อีกหนึ่งไฮไลท์เป็นการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประเทศจีนที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง ในหัวข้อ “Innovation and Technology Trends in Global Context : China” โดยสองวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งจะมาบอกเล่าถึง “การพัฒนานวัตกรรมของจีนในยุค Next Normal” และ รศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) ของสภาวิจัยแห่งชาติ ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่จะมาเปิดเผยถึง “ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมนิยมจีน” ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. ทั้งนี้ โดยจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Live Streaming และ Facebook Live ทั้งสองวัน

42 บางกอก เป็นสถาบันในเครือข่ายของ เอกอล 42 ปารีส (Ecole 42 Paris) สถาบันสร้างโปรแกรมเมอร์ชั้นนำของโลกจากฝรั่งเศส ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ สจล. ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโครงสร้างของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการแพร่ระบาด ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ก็ยิ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ในขณะที่ทักษะด้านดิจิทัลก็กลายเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน

การเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่ “ไม่มีอาจารย์ ไม่มีปริญญา ไม่มีค่าเทอม” 42 บางกอกจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based Learning มีทีมวิชาการจากฝรั่งเศส เป็นผู้ดูแลหลักสูตร ตามแนวคิด จากสถาบัน ต้นกำเนิดที่เน้น “การเรียนรู้จริง ปฏิบัติเป็น” บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ความรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง” ผู้เรียนต้องใช้วิธีแสวงหาความรู้รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ แล้วนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

ผศ. ดร. ชัยยันต์ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สจล. จัดตั้ง 42 บางกอก ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะบริการสังคมไทยในด้านดิจิทัล มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทย รองรับการ เปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี และแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ จึงสร้าง “โอกาส” ให้ทุกคนได้แสวงหาความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง โดยที่นี่เปิดเรียน 24 ชั่วโมง ทุกวัน แต่ไม่มีการนั่งฟังเลคเชอร์ ไม่มีการสอน โดยอาจารย์ เพราะผู้เรียนทุกคนคืออาจารย์ของกันและกัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเรียนจบ 21 ระดับ จะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความพยายาม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการบริหารเวลาเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในแต่ละระดับอย่างเต็มที่ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนวันนี้ผ่าน QR Code เพื่อรับบัตรเชิญและแวะมาชมชีวิตชาว Piscine และ Cadet ขณะพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้ชำนาญการโค้ดดิ้ง สะดวกทั้งโดยพาหนะส่วนตัว หรือขึ้นรถโดยสารสาธารณะ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ดังนี้ 

1. คิวรถตู้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - รถตู้ สจล.

2. คิวรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - รถตู้ สจล.

3. รถไฟ ลงสถานีหัวตะเข้ เพื่อต่อรถสองแถว

4. Airport Rail Link สถานีลาดกระบังและต่อรถสองแถวแดง – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง