31 กรกฎาคม 2565

เปิดงานอย่างเป็นทางการ “มหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี2565”

 

จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ได้จัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี 2565” ซึ่งในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และนายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา แพร่ และน่าน)
“มหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ประจำปี 2565” จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ Nine Square ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยอาหารและวัตถุดิบที่ดีจากเกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัยกันเน้อจ้าว